Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
[ Lista gmin ]  
Wersja archiwalna z 2006-11-28 13:55:34 (Wersja opublikowana)
Informacje Ogólne.
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12,
26-070 Łopuszno

Tel. (41) 39-14-009; fax 39-14-054

gmina@lopuszno.com.pl

http://www.lopuszno.com.pl/


Zdzisław Oleksiewicz- Wójt Gminy Łopuszno


Łopuszno

usytuowane jest na skrzyżowaniu trzech ważnych tras: Kielce-Częstochowa, Kielce-Przedbórz oraz Jędrzejów-Końskie, w odległości 34 km od Kielc.

Ziemie wchodzące dziś w obręb tej leżącej na zachodnich krańcach powiatu kieleckiego gminy bardzo wcześnie wkroczyły na arenę dziejów. Prowadzone w pobliżu Łopuszna wykopaliska wykazały, iż już w końcowym okresie brązu istniała tu spora jak na owe czasy osada, której mieszkańcy trudnili się uprawą roli, łowiectwem i rybołówstwem. Archeologowie znaleźli różne narzędzia, ozdoby i naczynia, w tym popielnice. Składano w nich prochy zmarłych spalonych na stosie. Obyczaj ten nauka wiąże z kultem przodków i wiarą w życie pozagrobowe. Natrafiono na cmentarzysko ciałopalne.

W miejscowości Dobrzeszów znajdują się potrójne wały z kamieni i ziemi. Zwraca uwagę szczególne ustawienie głazów, co mogło mieć związek z obserwacjami astronomicznymi. To jeden z niewielu w regionie świętokrzyskim, ale najstarszy i najlepiej zachowany ośrodek kultu pogańskiego.

Historia Łopuszna, którego nazwę tradycja wywodzi od łopianu, pospolitej rośliny, wiąże się z rodem Dobieckich, którzy w XIX stuleciu wznieśli tutaj swoją rezydencję. Dziś mieści się tu Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły.

Gmina, która swoje perspektywy wiąże z walorami naturalnymi, należy do Związku gmin Turystycznych i Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych „Ekorol”. Gmina o charakterze typowo rolniczym, bez uciążliwych zakładów przemysłowych, posiadająca kompleksy leśne.

Warto tu zobaczyć pałac w Łopusznie, zbudowany w latach 1897-1905 wg projektu Władysława Marconiego (wspomniany wyżej pałac rodu Dobieckich). Turystów zaciekawią również ruiny pałacu Niemojewskich w Lasocinie oraz pomnik w Skałce Polskiej upamiętniający pacyfikację wsi.

W skład gminy wchodzi 27 sołectw: Antonielów, Czałczyn, Czartoszowy, Dobrzeszów, Eustachów, Ewelinów, Fanisławice, Fanisławiczki, Gnieździska, Grabownica, Jasień, Jedle, Józefina, Krężołek-Przegrody, Lasocin, Łopuszno, Marianów, Nowek, Olszówka, Piotrowiec, Podewsie, Rudniki, Ruda Zajączkowska, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Snochowice, Wielebnów.
Nazwa RozmiarData
lopuszno.jpg10 KB2003-06-27
Wprowadził: Test Test 2003-06-27 13:08:01
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-28 13:55:32
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2006-11-28 13:55:34
Przeczytano: 13401 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2006-11-28 13:55:34 (Wersja opublikowana)
Informacje Ogólne.