Ladowanie
Formularz Szukaj
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach > Udostępnianie informacji > Wzory dokumentów

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów
(Wersja opublikowana)
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wprowadził: Katarzyna Skuza 2010-05-25 08:22:03
Zmienił: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 09:55:39
Zatwierdził: Wioletta Gniazdowska 2014-08-11 09:55:49
(Wersja opublikowana)
wniosek o stypendium z UE
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 10:03:25
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 10:04:32
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:53:11
(Wersja opublikowana)
zawiadomienie o zakończeniu budowy
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:25:17
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:25:37
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:44
(Wersja opublikowana)
wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wykonywanego na podstawie pozwolenia na budowę.
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:24:19
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:24:48
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:40
(Wersja opublikowana)
zawiadowmienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie powolenia na budowę
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:22:14
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:23:07
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:37
(Wersja opublikowana)
oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:20:37
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:21:02
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:34
(Wersja opublikowana)
oświadczenie kierownika budowy
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:18:46
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:20:06
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:24
(Wersja opublikowana)
zlecenie wykonania odbitek z mapy
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:10:18
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:11:08
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:19
(Wersja opublikowana)
wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 08:39:52
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:04:39
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:15
(Wersja opublikowana)
wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:02:00
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:03:08
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:10
(Wersja opublikowana)
zlecenie wykonania wyrysu z mapy ewid. gruntów, lub wypisu z rejestru gruntów
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 08:57:46
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 09:00:45
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:08
(Wersja opublikowana)
zaświadczenie , o prowadzeniu gospodarstwa przez rodziców lub dziadków .dot. KRUS, ZUS, Zakładu pracy.
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 08:54:52
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 08:55:34
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:05
(Wersja opublikowana)
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezmienności stanu prawnego i powierzchni nieruchomości od 1999.dot. renty strukturalnej.
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 08:51:10
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 08:51:48
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:03
(Wersja opublikowana)
wniosek o wydanie poświadczonej kopii Aktu Własności Ziemi AWZ , lub Decyzji
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-25 08:45:20
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 08:46:11
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 10:52:00
(Wersja opublikowana)
wniosek o udzielenie informacji, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone post. uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-22 15:00:16
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-25 08:05:44
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 08:34:36
(Wersja opublikowana)
wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie nieruchomości
Wprowadził: Ewa Strząbała 2004-10-22 15:12:10
Zmienił: Ewa Strząbała 2004-10-22 15:13:58
Zatwierdził: Admin Kedziora 2004-10-25 08:34:27
(Wersja opublikowana)
Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu powiatu w kwocie........
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2004-05-11 11:34:26
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2004-05-11 11:34:26
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2004-05-11 11:35:38
(Wersja opublikowana)
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu powiatu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2004-05-11 11:25:05
Zmienił: Jadwiga Witkowska-Simlat 2004-05-11 11:28:05
Zatwierdził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2004-05-11 11:28:08