Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
Wersja archiwalna z 2013-07-11 09:03:54 (Wersja nieopublikowana)
Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
ul. Żelazna 35
25-014 Kielce
Tel. (041) 368–30–92
Dyrektor - Pan Jarosław Wrzoskiewicz
Przewodniczący Rady Społecznej – Pan Bogdan Gierada

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
zostało utworzone w 1976 roku jako Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej dla Budownictwa w Kielcach świadczący usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy.
W 1992 roku Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej dla Budownictwa zarządzeniem Wojewody Kieleckiego otrzymał nazwę - Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 2 w Kielcach. Obszarem działania MOMP Nr 2, znanego jako „BUDOWLANKA”, były zakłady zlokalizowane na terenie miasta Kielce i sąsiednich gmin.

Od 1 stycznia 1999 r. organem założycielskim MOMP-u Nr 2 w Kielcach został Powiat Kielecki. W związku ze zmianą charakteru działania została również zmieniona nazwa na Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

W latach 1979 – 2000 siedziba tego zakładu opieki zdrowotnej znajdowała się przy ul. Jagiellońskiej 74 w Kielcach.
Od listopada 2002 r. do Powiatowego Centrum Usług Medycznych włączono Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Obwodu Lecznictwa Kolejowego i siedzibą Centrum stał się budynek usytuowany w Kielcach przy ul. Żelaznej 35.

PCUM świadczy usługi medyczne dla mieszkańców Miasta Kielce i Powiatu Kieleckiego
z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych, badań diagnostycznych a także pielęgnacji i rehabilitacji osób nie wymagających hospitalizacji. Ogółem podstawową opieką zdrowotną objętych jest ponad 18000 pacjentów.

Ponadto PCUM udziela świadczeń z zakresu medycyny pracy zakładom pracy, instytucjom, szkołom i osobom fizycznym z terenu Województwa Świętokrzyskiego. Łącznie z zakresu medycyny pracy udzielono 6 401 porad w I półroczu 2008 r. W związku z podpisaniem umów na badania kandydatów na uczniów i studentów, Centrum uzyska w tym zakresie wyższe przychody.

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach pracuje w godzinach 7.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku. W godzinach nocnych i w dniach wolnych od pracy pacjenci PCUM mogą korzystać z pomocy lekarzy NZOZ „TRANSMED” w Kielcach przy ul. Kopernika 3

W Centrum funkcjonuje 16 poradni specjalistycznych ( alergologiczna, dermatologiczna, diabetologiczna, chirurgiczna, chirurgii urazowo - ortopedycznej, endokrynologiczno- ginekologiczna, endokrynologiczna, ginekologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, okulistyczna, reumatologiczna, okresu przekwitania, rehabilitacyjna, diagnostyki obrazkowej, otolaryngologiczna), poradnie medycyny pracy, pielęgniarki środowiskowo-rodzinne oraz laboratorium .
Stan zatrudnienia na koniec I półrocza 2008 roku wynosi 92,85 etatu.

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach świadczy usługi medyczne w oparciu
o kontrakt podpisany ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i rehabilitacji, który na 2008r. wyniósł 4 037 000 zł.
Liczba porad specjalistycznych świadczonych przez Centrum z roku na rok stale rośnie. Średnio rocznie udzielanych jest ponad 70 tysięcy porad.

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach jest jednostką dobrze zaopatrzoną
w sprzęt medyczny. Ogólny stan aparatury, którą dysponuje jednostka jest zadawalający. Na bieżąco prowadzone są systematyczne analizy wykorzystania sprzętu medycznego oraz jego planowa wymiana.

Zgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym PCUM w I półroczu 2008 r. przeprowadzono prace remontowe wewnątrz Poradni Dziecięcej, gabinetów ginekologii, pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych na II piętrzę budynku głównego oraz wymianę grzejników
w budynku głównym PCUM.
Zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny w ramach realizowanego projektu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”. Celem programu jest szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz przyśpieszenie procesu ich adaptacji, poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. Zakupiono także samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, przeprowadzono adaptację pomieszczeń przeznaczonych na rehabilitację, zatrudniono specjalistów z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii. Ogólnie z rehabilitacji
w 2008 r. skorzystało 1850 osób niepełnosprawnych
z Powiatu Kieleckiego i Miasta Kielce.

Kielce, 3 października 2008 r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-06-28 13:30:24
Zmienił: Katarzyna Skuza 2009-09-28 13:15:11
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-07-11 09:03:54
Przeczytano: 10623 razy.