Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o zamiarze budowy 2019

Informacja o zamiarze budowy (2019-11-18)

Informacja o zamiarze budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi, obręb geodezyjny Wola Łagowska, gmina Łagów.

Informacja o zamiarze budowy (2019-11-18)

Informacja o zamiarze budowy linii napowietrzno-kablowej dla zasilania odbiorców w msc. Jaworze, obręb 0007 Zagnańsk, gmina Zagnańsk.

Informacja o zamiarze budowy (2019-11-18)

Informacja o zamiarze budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym, z odgałęzieniami do granic posesji wraz z przepompownią ścieków w msc. Janów Dolny wraz z włączeniem jej do istniejącej kanalizacji w msc. Janów Górny, obręb Janów oraz obręb Szczukowice, gmina Piekoszów.

Porozumienie (2019-11-15)

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja o wycofaniu zgłoszenia (2019-11-15)

Informacja o wycofaniu zgłoszenia o braku wniesienia sprzeciwu Znak:B-II.6743.11.89.2019 z dnia 14.11.2019 r.,obręb 0001 Chęciny, gmina Chęciny.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2019-11-15)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, obręb geodezyjny Radomice, gmina Morawica.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2019-11-15)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej, obręb 0005 Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny.

Informacja o zamiarze budowy (2019-11-15)

Informacja o zamiarze budowy linii niskiego napięcia 0,4 kV, obręb 0008 Oblęgór, gmina Strawczyn.

Informacja o zamiarze budowy (2019-11-15)

Informacja o zamiarze budowy sieci oświetlenia drogowego - ul. Zacisze, obręb 0012 Strawczynek. gmina Strawczyn.

Informacja o zamiarze budowy (2019-11-15)

Informacja o zamiarze budowy sieci oświetlenia drogowego-ul. Widokowej, obręb 0012 Strawczynek, gmina Strawczyn.

Redakcja strony: Informacje o zamiarze budowy 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9449

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl