Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o zamiarze budowy 2019

Informacja o zamiarze budowy (2019-12-31)

Informacja o zamiarze budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy ul. Foliowej i ul. Granicznej w msc. Masłów Pierwszy, obręb 0007 Masłów Pierwszy, gm. Masłów.

Informacja o zamiarze budowy (2019-12-31)

Informacja o zamiarze budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego w msc. Masłów Pierwszy, obręb 0007 Masłów Pierwszy, gm. Masłów.

Informacja o zamiarze budowy (2019-12-31)

Informacja o zamiarze budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego w msc. Mąchocice Scholasteria, obręb 0009 Mąchocice Scholasteria, gm. Masłów.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2019-12-30)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dot. zgłoszenia zamiaru budowy linii napowietrzno-kablowej dla zasilania odbiorców w msc. Jaworze, obręb 0007 Zagnańsk, gmina Zagnańsk.

Informacja o zamiarze budowy (2019-12-28)

Informacja o zamiarze budowy linii oświetlenia drogowego, obręb 0007 Oblęgorek, gmina Strawczyn.

Informacja o zamiarze budowy (2019-12-28)

Informacja o zamiarze budowy linii oświetlenia drogowego, obręb 0001 Chełmce, gmina Strawczyn.

Informacja o zamiarze budowy (2019-12-28)

Informacja o zamiarze budowy linii oświetlenia drogowego, obręb 0001 Chełmce, gmina Strawczyn.

Informacja o zamiarze budowy (2019-12-28)

Informacja o zamiarze budowy linii oświetlenia drogowego, obręb 0007 Oblęgorek, gmina Strawczyn.

Informacja o zamiarze budowy (2019-12-28)

Informacja o zamiarze budowy linii nn 0,4 kV oświetlenia boiska, obręb 0010 Ruda Strawczyńska, gmina Strawczyn.

Informacja o zamiarze budowy (2019-12-28)

Informacja o zamiarze budowy sieci oświetlenia drogowego, obręb 0006 Niedźwiedź, gmina Strawczyn.

Redakcja strony: Informacje o zamiarze budowy 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 41454

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl