Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o zamiarze budowy 2019

Informacja o zamiarze budowy (2019-08-22)

Informacja o zamiarze budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, obręb geodezyjny Porzecze, gmina Miedziana Góra.

Informacja o zamiarze budowy (2019-08-22)

Informacja o zamiarze budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, obręb geodezyjny Brzeziny, gmina Morawica.

Informacja o zamiarze budowy (2019-08-22)

Informacja o zamiarze budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Łopuszno, obręb Łopuszno, gmina Łopuszno.

Informacja o zamiarze budowy (2019-08-22)

Informacja o zamiarze budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Eustachów, obręb Eustachów, gmina Łopuszno.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2019-08-21)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, obręb 0001 Chęciny, gmina Chęciny.

Informacja o zamiarze budowy (2019-08-21)

Informacja o zamiarze budowy linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami, linii kablowej ziemnej niskiego napięcia, złączy kablowych z przyłączami, przebudowy stacji transformatorowej, obręb geodezyjny 0013 Siedlce, gmina Chęciny.

Informacja o zamiarze budowy (2019-08-21)

Informacja o zamiarze budowy linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami, linii kablowej ziemnej niskiego napięcia, złączy kablowych z przyłączami, przebudowy stacji transformatorowej, obręb geodezyjny 0013 Siedlce, gmina Chęciny.

Informacja o zamiarze budowy (2019-08-21)

Informacja o zamiarze budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, obręb geodezyjny Borki, gmina Mniów.

Informacja o zamiarze budowy (2019-08-21)

Informacja o zamiarze budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, obręb geodezyjny Górno, gmina Górno.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2019-08-21)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dot. zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną oraz zbiornika na ścieki sanitarne, obręb geodezyjny Płucki, gmina Łagów.

Redakcja strony: Informacje o zamiarze budowy 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4347

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl