Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o zamiarze budowy 2015

Informacja o zamiarze budowy (2015-12-22)

Informacja o zamiarze budowy dot. przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Suków Borki gm. Daleszyce.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2015-12-21)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Radlin, gmina Górno.

Informacja o zamiarze budowy (2015-12-21)

Informacja o zamiarze budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi w msc. Radomice, gmina Morawica.

Informacja o zamiarze budowy (2015-12-21)

Informacja o zamiarze budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mójcza gm. Daleszyce.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2015-12-21)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Bilcza gm. Morawica.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2015-12-18)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika na ścieki sanitarne w msc. Szczecno, gmina Daleszyce.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2015-12-18)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy: rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Nowek, gmina Łopuszno.

Informacja o zamiarze budowy (2015-12-18)

Informacja o zamiarze budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zbiornika na ścieki sanitarne w msc. Wincentów, gmina Piekoszów.

Informacja o zamiarze budowy (2015-12-17)

Informacja o zamiarze budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Kieleckiej w miejscowości Łopuszno gm. Łopuszno.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2015-12-16)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi w msc. Jaworznia, gmina Piekoszów.

Redakcja strony: Informacje o zamiarze budowy 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 69421

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl