Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o zamiarze budowy 2015

Informacja o zamiarze budowy (2015-07-02)

Informacja o zamiarze budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia, zasilanej ze stacji transformatorowej nr 666 i 1394, obręb Suków gm. Daleszyce.

Informacja o zamiarze budowy (2015-07-01)

Informacja o zamiarze budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Chęciny, gmina Chęciny.

Informacja o zamiarze budowy (2015-06-30)

Informacja o zamiarze budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z szafą sterowania oświetleniem ulicznym, budowy linii napowietrznej nN oraz przebudowy lini napowietrznej nN wraz z przyłączami, obręb Siekierno gm. Bodzentyn.

Informacja o zamiarze budowy (2015-06-30)

Informacja o zamiarze budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi w msc. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny.

Redakcja strony: Informacje o zamiarze budowy 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 69417

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl