Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o zamiarze budowy 2018

Informacja o zamiarze budowy (2018-12-31)

Informacja o zamiarze budowy sieci wodociągowej w msc. Piekoszów, obręb 0013 Piekoszów, gmina Piekoszów.

Informacja o zamiarze budowy (2018-12-31)

Informacja o zamiarze budowy dot. rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi, obręb geodezyjny Chęciny, gmina Chęciny.

Informacja o zamiarze budowy (2018-12-28)

Informacja o zamiarze budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, obręb geodezyjny Górno, gmina Górno.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2018-12-28)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Bławatków ul. Słoneczna, obręb 0006 Lesica oraz obręb 0021 Skałka, gmina Piekoszów.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2018-12-28)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Bławatków ul. Kielecka, obręb 0006 Lesica, gmina Piekoszów.

Informacja o zamiarze budowy (2018-12-28)

Informacja o zamiarze budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Radomice, obręb 0019 Radomice, gm. Morawica.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2018-12-27)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy napowietrznego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej, obręb 0006 Marzysz, gmina Daleszyce.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2018-12-27)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy napowietrznego oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej, obręb 0018 Widełki, gmina Daleszyce.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2018-12-27)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy napowietrznego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej, obręb 0002 Brzechów, gmina Daleszyce.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2018-12-27)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy linii oświetlenia ulicznego ul. Diamentowa obręb 0001 Morawica oraz ul. Rzeczna obręb 0020 Wola Morawicka, gmina Morawica.

Redakcja strony: Informacje o zamiarze budowy 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 62841

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl