Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o zamiarze budowy 2018

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2018-12-13)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Suskrajowice, obręb Suskrajowice, gmina Chmielnik.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2018-12-13)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z hydrantem, obręb 10 Huta Nowa, gmina Bieliny.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2018-12-12)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, obręb geodezyjny Wilków, gmina Bodzentyn.

Informacja o zamiarze budowy (2018-12-11)

Informacja o zamiarze budowy kanalizacji deszczowej, przepustu, kolektora oraz przebudowy rowu, obręb 0004 Brzeziny gmina Morawica.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2018-12-10)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy linii oświetlenia drogowego na istniejących i projektowanych słupach w miejscowości Kuźniaki, obręb 0004 Kuźniaki, gmina Strawczyn.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (2018-12-10)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, obręb 0021 Rudki, gmina Nowa Słupia.

Informacja o zamiarze budowy (2018-12-10)

Informacja o zamiarze budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia drogowego w miejscowości Bławatków ul. Słoneczna, obręb 0006 Lesica oraz obręb 0021 Skałka, gm. Piekoszów.

Informacja o zamiarze budowy (2018-12-10)

Informacja o zamiarze budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia drogowego w miejscowości Bławatków ul. Kielecka, obręb 0006 Lesica, gm. Piekoszów.

Informacja o zamiarze budowy (2018-12-10)

Informacja o zamiarze budowy wodociągu i kanału sanitarnego w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków w miejscowości Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny.

Informacja o zamiarze budowy (2018-12-10)

Informacja o zamiarze budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, obręb geodezyjny Święta Katarzyna, gmina Bodzentyn.

Redakcja strony: Informacje o zamiarze budowy 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10298

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl