Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wnioski i oświadczenia

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wnioski i oświadczenia [ 38 ]
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-24 11:57
Fudali-Rogóz Małgorzata
34.3KB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-07-24 11:56
Fudali-Rogóz Małgorzata
16.9KB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-07-24 11:55
Fudali-Rogóz Małgorzata
29.02KB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-07-24 11:55
Fudali-Rogóz Małgorzata
32KB
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1099
19-05-09 12:49
Jedynak Agnieszka
32.5KB
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 686
19-05-09 12:40
Jedynak Agnieszka
29.56KB
Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekaralności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 968
20-02-19 10:29
Jedynak Agnieszka
14.91KB
Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekaralności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 655
20-02-19 10:29
Jedynak Agnieszka
202.84KB
Oświadczenie majątkowe - wzór Oświadczenie majątkowe - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 913
18-03-26 09:02
Czaja Joanna
129.66KB
Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3843
18-07-30 14:11
Jedynak Agnieszka
207.34KB
Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodach Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
15-08-13 12:54
13.2KB
Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodach Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
15-08-13 12:55
31.61KB
Wniosek o przyznanie dofinansowania różnych form wypoczynku Wniosek o przyznanie dofinansowania różnych form wypoczynku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-08-13 12:54
11.98KB
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2398
15-08-21 13:28
Katowice IntraCOM
13.63KB
Wniosek o przyznanie dofinansowania różnych form wypoczynku Wniosek o przyznanie dofinansowania różnych form wypoczynku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1324
15-08-13 12:54
29.71KB
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2360
15-08-21 13:29
Katowice IntraCOM
24.44KB
Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 562
15-08-21 12:55
Katowice IntraCOM
520.96KB
Wniosek o wydanie prawa jazdy Wniosek o wydanie prawa jazdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1107
16-12-16 12:26
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.09MB
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla rzeczoznawców) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla rzeczoznawców)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2578
20-08-06 12:41
Jedynak Agnieszka
68.85KB
Wzór wniosku o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Wzór wniosku o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1966
15-08-13 12:59
388.58KB
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zlecenie wykonania innych materiałów) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zlecenie wykonania innych materiałów)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3036
20-08-05 09:03
Jedynak Agnieszka
87.24KB
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zlecenie wykonania odbitek z mapy zasadniczej, ewidencyjnej) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zlecenie wykonania odbitek z mapy zasadniczej, ewidencyjnej)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8600
20-08-05 09:02
Jedynak Agnieszka
89.24KB
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1277
15-08-21 12:58
Katowice IntraCOM
177.59KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
18-07-04 13:12
Fudali-Rogóz Małgorzata
52.51KB
Wniosek o wydanie poświadczonej kopii Aktu Własności Ziemi lub Decyzji Wniosek o wydanie poświadczonej kopii Aktu Własności Ziemi lub Decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1310
18-07-04 13:17
Fudali-Rogóz Małgorzata
19.3KB
Wniosek o wydanie poświadczonej kopii Aktu Własności Ziemi lub Decyzji Wniosek o wydanie poświadczonej kopii Aktu Własności Ziemi lub Decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 907
18-07-04 13:17
Fudali-Rogóz Małgorzata
54.02KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
18-07-04 13:23
Fudali-Rogóz Małgorzata
36KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
18-07-04 13:23
Fudali-Rogóz Małgorzata
59.65KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
18-07-04 13:20
Fudali-Rogóz Małgorzata
35KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
18-07-04 13:20
Fudali-Rogóz Małgorzata
52.78KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1063
18-07-04 13:31
Fudali-Rogóz Małgorzata
34.5KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 672
18-07-04 13:30
Fudali-Rogóz Małgorzata
53.25KB
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1183
20-08-05 09:06
Jedynak Agnieszka
58.24KB
Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG-1 Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1151
20-08-05 09:04
Jedynak Agnieszka
50.42KB
Zgłoszenie prac kartograficznych Zgłoszenie prac kartograficznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
15-08-21 13:01
Katowice IntraCOM
284.35KB
Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6549
18-07-04 13:37
Fudali-Rogóz Małgorzata
18.02KB
Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4609
18-07-04 13:37
Fudali-Rogóz Małgorzata
53.58KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
18-07-04 13:12
Fudali-Rogóz Małgorzata
34KB

Redakcja strony: Wnioski i oświadczeniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 14888

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl