Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdawczość budżetowa 2016

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdawczość budżetowa 2016 [ 44 ]
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiat Kielecki sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiat Kielecki sporządzony na dzień 31-12-2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-06-30 09:21
Fudali-Rogóz Małgorzata
534.6KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - Korekta nr 1 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-05-30 07:55
Fudali-Rogóz Małgorzata
6.1MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - Korekta nr 1 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
17-05-29 09:48
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.38MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku - Korekta nr 1 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-05-29 09:17
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.02MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31grudnia roku 2016 - Korekta nr 1 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31grudnia roku 2016 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-05-29 08:54
Fudali-Rogóz Małgorzata
466.15KB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016 - Korekta nr 1 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-05-29 08:45
Fudali-Rogóz Małgorzata
414.28KB
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat Kielecki sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat Kielecki sporządzony na dzień 31-12-2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
17-05-10 12:34
Fudali-Rogóz Małgorzata
427.9KB
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-05-10 12:32
Fudali-Rogóz Małgorzata
767.96KB
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-05-10 12:31
Fudali-Rogóz Małgorzata
518.32KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2016 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-05-10 12:29
Fudali-Rogóz Małgorzata
466.1KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-02-28 11:51
Fudali-Rogóz Małgorzata
6.01MB
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2016 - SPZOZ Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2016 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-02-28 10:42
Fudali-Rogóz Małgorzata
100.39KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2016 - SPZOZ Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2016 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-02-28 10:39
Fudali-Rogóz Małgorzata
844.36KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2016 - SPZOZ Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2016 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-02-28 10:36
Fudali-Rogóz Małgorzata
506.48KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2016 - SPZOZ Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2016 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-02-28 10:35
Fudali-Rogóz Małgorzata
756.33KB
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: na koniec 2016 r. Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: na koniec 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-02-28 10:13
Fudali-Rogóz Małgorzata
237.06KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2016 roku Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-02-28 10:10
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.27MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-02-22 14:51
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.37MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-02-22 14:42
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.37MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-02-22 14:36
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.03MB
Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016 Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-02-22 14:23
Fudali-Rogóz Małgorzata
411.58KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31grudnia roku 2016 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31grudnia roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-02-22 14:20
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.32MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016 - korekta nr 1 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-11-25 14:40
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.37MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2016 - SPZOZ Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2016 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
16-11-02 15:01
Fudali-Rogóz Małgorzata
0.98MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2016 - SPZOZ Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2016 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-11-02 15:00
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.47MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
16-10-26 08:09
Fudali-Rogóz Małgorzata
6.08MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-10-25 13:10
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.3MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
16-10-25 09:40
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.13MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-10-25 09:17
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.03MB
Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 3 kwartału roku 2016 Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 3 kwartału roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-10-25 08:54
Fudali-Rogóz Małgorzata
420.93KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-10-25 08:52
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.33MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
16-07-29 11:52
Fudali-Rogóz Małgorzata
5.88MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-07-28 13:50
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.12MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
16-07-28 11:09
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.1MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-07-28 10:01
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.63MB
Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 2 kwartału roku 2016 Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 2 kwartału roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-07-28 09:53
Fudali-Rogóz Małgorzata
407.87KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
16-07-28 09:51
Fudali-Rogóz Małgorzata
455.68KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku - Korekta nr 1 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
16-06-01 11:40
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.63MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-04-27 15:31
Fudali-Rogóz Małgorzata
5.25MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-04-27 15:23
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.88MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
16-04-27 15:13
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.1MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
16-04-27 15:11
Fudali-Rogóz Małgorzata
0.99MB
Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 1 kwartału roku 2016 Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 1 kwartału roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-04-27 15:09
Fudali-Rogóz Małgorzata
402.38KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
16-04-27 15:08
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.28MB

Redakcja strony: Sprawozdawczość budżetowa 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1297

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl