Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdawczość budżetowa 2019

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdawczość budżetowa 2019 [ 37 ]
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca 4 kwartału roku 2019. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca 4 kwartału roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-02-19 14:25
Jedynak Agnieszka
672.09KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-02-19 14:24
Jedynak Agnieszka
0.96MB
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: na koniec 2019 roku. Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: na koniec 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-02-19 14:23
Jedynak Agnieszka
387.43KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-02-19 14:20
Jedynak Agnieszka
616.92KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec 2019 roku. Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-02-19 14:19
Jedynak Agnieszka
744.48KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-02-19 14:17
Jedynak Agnieszka
835.78KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-02-19 14:15
Jedynak Agnieszka
11.91MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-02-19 14:14
Jedynak Agnieszka
4.43MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-01-22 14:50
Jedynak Agnieszka
4.18MB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-01-22 14:49
Jedynak Agnieszka
11.5MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2019 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-12-23 16:28
Fudali-Rogóz Małgorzata
8.2MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2019. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-12-23 16:27
Fudali-Rogóz Małgorzata
23.97MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-10-24 13:41
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.55MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-10-24 13:27
Fudali-Rogóz Małgorzata
7.21MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-10-24 13:18
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.08MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-10-24 12:42
Fudali-Rogóz Małgorzata
624.49KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-10-24 12:06
Fudali-Rogóz Małgorzata
0.98MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca 3 kwartału roku 2019 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca 3 kwartału roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-10-24 11:58
Fudali-Rogóz Małgorzata
405.56KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-09-19 12:28
Gniazdowska Wioletta
26.04MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-08-14 09:25
Gniazdowska Wioletta
27.23MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-08-14 09:11
Gniazdowska Wioletta
8.16MB
Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca 2 kwartału roku 2019. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca 2 kwartału roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-25 13:08
Jedynak Agnieszka
658.71KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-07-25 13:06
Jedynak Agnieszka
0.95MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-07-25 13:06
Jedynak Agnieszka
625KB
Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku. Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-07-25 13:04
Jedynak Agnieszka
495.58KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-07-25 12:37
Jedynak Agnieszka
696.77KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-07-25 12:36
Jedynak Agnieszka
11.88MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-07-25 12:34
Jedynak Agnieszka
4.05MB
Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca 1 kwartału roku 2019. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca 1 kwartału roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-05-08 09:31
Jedynak Agnieszka
669.62KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-05-08 09:30
Jedynak Agnieszka
732.92KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-05-08 09:29
Jedynak Agnieszka
671.08KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-08 09:27
Jedynak Agnieszka
0.97MB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-05-08 09:25
Jedynak Agnieszka
11.94MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-05-08 09:24
Jedynak Agnieszka
3.93MB
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Kielecki - sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Kielecki - sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-05-07 10:23
Jedynak Agnieszka
5.01MB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2019. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-02-26 09:01
Jedynak Agnieszka
11.29MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2019. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-02-26 08:59
Jedynak Agnieszka
3.35MB

Redakcja strony: Sprawozdawczość budżetowa 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 436

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl