Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdawczość budżetowa 2020

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdawczość budżetowa 2020 [ 22 ]
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku - korekta. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-09-25 11:54
Jedynak Agnieszka
759.74KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku - korekta. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
20-09-25 11:54
Jedynak Agnieszka
761.14KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku - korekta. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-09-25 11:52
Jedynak Agnieszka
878.67KB
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2020. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-07-29 11:09
Jedynak Agnieszka
1.14MB
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2020. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-07-29 11:05
Jedynak Agnieszka
2.66MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do końca 2 kwartału roku 2020. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do końca 2 kwartału roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-07-27 08:47
Jedynak Agnieszka
763.63KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-07-27 08:46
Jedynak Agnieszka
0.9MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-07-27 08:45
Jedynak Agnieszka
775.63KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-07-27 08:41
Jedynak Agnieszka
863.31KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-07-27 08:39
Jedynak Agnieszka
15.7MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-07-27 08:37
Jedynak Agnieszka
5.38MB
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2020. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-06-03 12:31
Jedynak Agnieszka
2.6MB
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2020. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-06-03 12:30
Jedynak Agnieszka
1.13MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-06-03 12:25
Jedynak Agnieszka
807.24KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-06-03 12:23
Jedynak Agnieszka
0.91MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-06-03 12:21
Jedynak Agnieszka
737.43KB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do końca 1 kwartału roku 2020. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do końca 1 kwartału roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-06-03 12:19
Jedynak Agnieszka
739.19KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-06-03 12:17
Jedynak Agnieszka
15.01MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 (korekta). Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 (korekta).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-06-03 12:15
Jedynak Agnieszka
5.08MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-06-03 12:13
Jedynak Agnieszka
4.89MB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2020. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-02-20 13:09
Jedynak Agnieszka
10.38MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2020 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-02-20 13:08
Jedynak Agnieszka
3.17MB

Redakcja strony: Sprawozdawczość budżetowa 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 231

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl