Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacja dotycząca Finansów Starostwa

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja dotycząca Finansów Starostwa [ 58 ]
Uchwała Nr 110/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 września 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2020 r. Uchwała Nr 110/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 września 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-09-28 14:44
Jedynak Agnieszka
1.59MB
Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31-12-2019 r. Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31-12-2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-07-02 07:56
Fudali-Rogóz Małgorzata
0.92MB
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień: 31.12.2019 r. - korekta Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień: 31.12.2019 r. - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-06-25 09:37
Jedynak Agnieszka
3.98MB
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień: 31.12.2019 r. Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-06-25 09:36
Jedynak Agnieszka
3.95MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-06-25 09:33
Jedynak Agnieszka
849.83KB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-06-25 09:32
Jedynak Agnieszka
0.92MB
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Kielecki - sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Kielecki - sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-06-25 09:31
Jedynak Agnieszka
763.75KB
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-06-25 09:29
Jedynak Agnieszka
1.22MB
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-05-21 09:18
Jedynak Agnieszka
5.28MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-05-21 09:16
Jedynak Agnieszka
884.25KB
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-05-21 09:13
Jedynak Agnieszka
1.19MB
Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-05-21 09:13
Jedynak Agnieszka
1.54MB
Uchwała Nr 60/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2019 rok. Uchwała Nr 60/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-04-30 14:32
Jedynak Agnieszka
1.18MB
Uchwała Nr 16/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Kielcach na 2020 rok Uchwała Nr 16/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Kielcach na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-01-31 15:32
Fudali-Rogóz Małgorzata
202.67KB
Uchwała Nr 15/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Kielcach Uchwała Nr 15/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Kielcach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-01-31 15:26
Fudali-Rogóz Małgorzata
350.53KB
Uchwała Nr 164/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2020 rok. Uchwała Nr 164/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-12 13:36
Fudali-Rogóz Małgorzata
209.53KB
Uchwała Nr 163/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na 2020 rok i lata następne. Uchwała Nr 163/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na 2020 rok i lata następne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-12 13:33
Fudali-Rogóz Małgorzata
377.4KB
Uchwała Nr 162/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2020 rok. Uchwała Nr 162/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-12-12 13:30
Fudali-Rogóz Małgorzata
377.57KB
Uchwała Nr 107/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 września 2019 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2019 r. Uchwała Nr 107/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 września 2019 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-09-17 12:58
Jedynak Agnieszka
647.83KB
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-06-27 09:41
Jedynak Agnieszka
807.52KB
Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-05-07 10:14
Jedynak Agnieszka
2.18MB
Uchwała Nr 49/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2018 rok. Uchwała Nr 49/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2018 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-04-18 10:12
Jedynak Agnieszka
471.8KB
Uchwała Nr 27/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 lutego2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Kielcach na 2019 r. Uchwała Nr 27/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 lutego2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Kielcach na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-02-26 08:42
Jedynak Agnieszka
46.49KB
Uchwała Nr 26/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 lutego2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Kielcach. Uchwała Nr 26/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 lutego2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Kielcach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-02-26 08:39
Jedynak Agnieszka
78.12KB
Uchwała Nr 176/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2019 rok. Uchwała Nr 176/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-12-12 10:54
Jedynak Agnieszka
292.78KB
Uchwała Nr 175/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na 2019 rok i lata następne. Uchwała Nr 175/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na 2019 rok i lata następne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-12-12 10:51
Jedynak Agnieszka
537.61KB
Uchwała Nr 174/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2019 rok. Uchwała Nr 174/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-12-12 10:39
Jedynak Agnieszka
572.04KB
Uchwała Nr 127/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2018 roku. Uchwała Nr 127/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18-09-24 09:05
Gniazdowska Wioletta
1.12MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-07-13 13:29
Jedynak Agnieszka
1.85MB
Uchwała Nr 60/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia  13 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiegow Kielcach na 2017 rok. Uchwała Nr 60/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiegow Kielcach na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-04-20 13:12
Jedynak Agnieszka
501.42KB
Uchwała Nr 6/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Kielcach na 2018 rok Uchwała Nr 6/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Kielcach na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-01-19 15:06
Fudali-Rogóz Małgorzata
205.22KB
Uchwała Nr 5/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Kielcach Uchwała Nr 5/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Kielcach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
18-01-19 15:03
Fudali-Rogóz Małgorzata
208.49KB
Uchwała Nr 141/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2018 rok. Uchwała Nr 141/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2018 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-12-07 08:43
Fudali-Rogóz Małgorzata
212.37KB
Uchwała Nr 140/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia  30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Kielcach na lata 2018-2028. Uchwała Nr 140/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Kielcach na lata 2018-2028.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-12-07 08:41
Fudali-Rogóz Małgorzata
317.15KB
Uchwała Nr 139/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia  30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu w Kielcach na 2018 rok. Uchwała Nr 139/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu w Kielcach na 2018 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-12-07 08:36
Fudali-Rogóz Małgorzata
375.41KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2016 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
17-12-06 13:56
Fudali-Rogóz Małgorzata
9.23MB
Uchwała Nr 90/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 września 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2017 roku Uchwała Nr 90/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 września 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-09-20 13:59
Fudali-Rogóz Małgorzata
380.59KB
Uchwała Nr 43/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2016 rok... Uchwała Nr 43/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2016 rok...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-04-28 15:59
Fudali-Rogóz Małgorzata
343.62KB
Uchwała Nr 6/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Kielcach na 2017 rok Uchwała Nr 6/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Kielcach na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-01-19 11:02
Fudali-Rogóz Małgorzata
209.56KB
Uchwała Nr 5/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kieleckiego Uchwała Nr 5/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kieleckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-01-19 10:57
Fudali-Rogóz Małgorzata
210.35KB
Uchwała Nr 111/2016 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Kielcach na lata 2017-2028 Uchwała Nr 111/2016 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Kielcach na lata 2017-2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-12-12 09:23
Fudali-Rogóz Małgorzata
321.3KB
Uchwała Nr 110/2016 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu w Kielcach na 2017 rok Uchwała Nr 110/2016 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu w Kielcach na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-12-12 09:21
Fudali-Rogóz Małgorzata
377.29KB
Uchwała Nr 109/2016 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2017 rok Uchwała Nr 109/2016 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Kielcach na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-12-12 09:18
Fudali-Rogóz Małgorzata
211.53KB
Uchwała Nr 73/2016 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Kielcach za I półrocze 2016 r. Uchwała Nr 73/2016 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Kielcach za I półrocze 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-09-28 08:47
Fudali-Rogóz Małgorzata
387.17KB
Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2015 r. Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-05-23 10:16
Fudali-Rogóz Małgorzata
144.89KB
Uchwała Nr 14/2016 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek... Uchwała Nr 14/2016 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-04-25 14:39
Fudali-Rogóz Małgorzata
473.11KB
Uchwała Nr 4/2016 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kieleckiego Uchwała Nr 4/2016 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kieleckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
16-01-22 09:13
Fudali-Rogóz Małgorzata
208.85KB
Uchwała Nr 3/2016 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2016 rok Uchwała Nr 3/2016 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-01-22 09:08
Fudali-Rogóz Małgorzata
205.61KB
Uchwała Nr 102/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2016 rok Uchwała Nr 102/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
15-12-08 09:25
Fudali-Rogóz Małgorzata
209.22KB
Uchwała Nr 101/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego... Uchwała Nr 101/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
15-12-08 08:56
Fudali-Rogóz Małgorzata
317.44KB
Uchwała Nr 100/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok. Uchwała Nr 100/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
15-12-07 12:27
Fudali-Rogóz Małgorzata
336.96KB
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
15-09-25 10:41
Fudali-Rogóz Małgorzata
3.8MB
Uchwała Nr 92/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 września 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 roku. Uchwała Nr 92/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 września 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
15-09-24 09:31
Fudali-Rogóz Małgorzata
682.48KB
Informacja o postępach w realizacji zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010-2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 r. Informacja o postępach w realizacji zadań zawartych w "Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010-2015" wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
15-09-14 13:10
Fudali-Rogóz Małgorzata
140.89KB
 Uchwała Nr 63/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2015 rok Uchwała Nr 63/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
15-08-14 15:31
205.15KB
Uchwała Nr 64/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kieleckiego Uchwała Nr 64/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kieleckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-08-14 15:30
195.29KB
Uchwała Nr 72/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 r Uchwała Nr 72/2015 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
15-08-14 15:29
361.42KB
Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2014 r. Informacja z zakresu finansów publicznych realizowanych przez POZRON w 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
15-08-14 15:16
134.15KB

Redakcja strony: Informacja dotycząca Finansów StarostwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1584

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl