Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdawczość budżetowa 2015

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdawczość budżetowa 2015 [ 43 ]
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiat kielecki sporządzony na dzień 31-12-2015 r. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiat kielecki sporządzony na dzień 31-12-2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
16-07-04 08:36
Fudali-Rogóz Małgorzata
555.62KB
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat Kielecki sporządzony na dzień 31-12-2015 r. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat Kielecki sporządzony na dzień 31-12-2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-05-05 11:45
Fudali-Rogóz Małgorzata
331.48KB
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
16-05-05 11:42
Fudali-Rogóz Małgorzata
507.68KB
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2015 r. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
16-05-05 11:39
Fudali-Rogóz Małgorzata
362.76KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2015 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-05-05 11:38
Fudali-Rogóz Małgorzata
287.96KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2015 - SPZOZ - Korekta 1 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2015 - SPZOZ - Korekta 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
16-04-27 12:04
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.43MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
16-03-25 11:41
Fudali-Rogóz Małgorzata
5.25MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
16-02-29 11:29
Fudali-Rogóz Małgorzata
5.72MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-02-29 10:13
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.36MB
Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 4 kwartału roku 2015 Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 4 kwartału roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
16-02-29 09:55
Fudali-Rogóz Małgorzata
416.82KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
16-02-25 13:21
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.34MB
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2015 r. Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-02-25 10:32
Fudali-Rogóz Małgorzata
234.97KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2015 roku Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-02-24 14:42
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.23MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału roku 2015 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
16-02-24 14:09
Fudali-Rogóz Małgorzata
0.99MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-02-24 13:57
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.33MB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2015 - SPZOZ Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2015 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-02-24 13:38
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.52MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2015 - SPZOZ Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2015 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-02-24 13:34
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.46MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2015 - SPZOZ Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2015 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
16-02-24 13:33
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.38MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
15-10-28 11:15
Fudali-Rogóz Małgorzata
13.11MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
15-10-28 11:13
Fudali-Rogóz Małgorzata
5.23MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
15-10-28 10:43
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.27MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 3 kwartału roku 2015 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 3 kwartału roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
15-10-28 09:57
Fudali-Rogóz Małgorzata
410.68KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
15-10-28 08:47
Fudali-Rogóz Małgorzata
3.74MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
15-10-28 08:45
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.55MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 - Korekta Nr 2 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 - Korekta Nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
15-08-28 10:56
Fudali-Rogóz Małgorzata
12.86MB
 Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015  Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
15-08-14 15:52
12.34MB
Rb - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 Rb - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
15-08-14 15:51
4.39MB
Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca  roku 2015 Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
15-08-14 15:50
461.79KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
15-08-14 15:49
409.63KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
15-08-14 15:49
3.65MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
15-08-14 15:48
5.23MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2015 - SPZOZ Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2015 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
15-08-14 15:47
3.45MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2015 - SPZOZ Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2015 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
15-08-14 15:47
5.23MB
Korekta - Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 Korekta - Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
15-08-14 15:46
12.95MB
Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
15-08-14 15:45
12.93MB
Rb - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 Rb - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
15-08-14 15:44
4.75MB
KOREKTA - Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 KOREKTA - Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
15-08-14 15:39
1.28MB
Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
15-08-14 15:38
463.25KB
Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 2 kwartału roku 2015 Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 2 kwartału roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
15-08-14 15:38
407.29KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału roku 2015 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
15-08-14 15:37
741.12KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
15-08-14 15:36
859.07KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2015 - SPZOZ Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2015 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
15-08-14 15:35
326.87KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2015 - SPZOZ Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2015 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
15-08-14 15:35
494.61KB

Redakcja strony: Sprawozdawczość budżetowa 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1200

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl