Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdawczość budżetowa 2017

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdawczość budżetowa 2017 [ 55 ]
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2017 r. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-06-27 12:00
Fudali-Rogóz Małgorzata
603.84KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2017 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-04-26 09:02
Jedynak Agnieszka
801.01KB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2017 r. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-04-26 08:58
Jedynak Agnieszka
848.32KB
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-04-26 08:56
Jedynak Agnieszka
1.26MB
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Kielecki - sporządzony na dzień 31-12-2017 r. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Kielecki - sporządzony na dzień 31-12-2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-04-26 08:55
Jedynak Agnieszka
677.33KB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017 - korekta. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017 - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-04-19 10:06
Jedynak Agnieszka
683.96KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - korekta. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-04-19 10:04
Jedynak Agnieszka
532.4KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 - korekta. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-04-19 10:03
Jedynak Agnieszka
9.43MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 - korekta Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-04-19 10:00
Jedynak Agnieszka
3.85MB
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2017 - SPZOZ Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2017 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-02-27 14:35
Fudali-Rogóz Małgorzata
299.19KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2017 - SPZOZ Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2017 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-02-27 14:33
Fudali-Rogóz Małgorzata
831.58KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2017 - SPZOZ Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2017 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-02-27 14:31
Fudali-Rogóz Małgorzata
502.62KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2017 - SPZOZ Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2017 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-02-27 14:27
Fudali-Rogóz Małgorzata
745.98KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-02-21 08:32
Czaja Joanna
409.61KB
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-02-21 08:24
Czaja Joanna
748.86KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-02-21 08:20
Czaja Joanna
776.07KB
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-02-21 08:14
Czaja Joanna
745.5KB
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2017r. Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-02-21 08:06
Czaja Joanna
398.33KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-02-21 08:01
Czaja Joanna
725.21KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-02-21 07:59
Czaja Joanna
579.23KB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-02-21 07:55
Czaja Joanna
701.06KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-02-21 07:51
Czaja Joanna
11.06MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-02-21 07:43
Czaja Joanna
701.98KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-02-21 07:32
Czaja Joanna
3.82MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-01-02 11:27
Czaja Joanna
10.64MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-01-02 11:25
Czaja Joanna
3.95MB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-10-24 12:52
Czaja Joanna
635.6KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej. Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-01-02 11:24
Czaja Joanna
1.05MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-10-24 12:37
Czaja Joanna
268.45KB
Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-10-24 12:24
Czaja Joanna
490.64KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-10-24 12:19
Czaja Joanna
654.88KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-10-24 12:15
Czaja Joanna
582.33KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
17-10-24 12:12
Czaja Joanna
10.94MB
Rb_27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017. Rb_27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-10-24 12:03
Czaja Joanna
4.44MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 3 kwartału roku 2017 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 3 kwartału roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-10-24 11:18
Czaja Joanna
678.81KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-24 10:14
Czaja Joanna
731.63KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 - Korekta nr 1 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-09-11 09:36
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.5MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2017 - SPZOZ Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2017 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-07-28 12:53
Fudali-Rogóz Małgorzata
500.23KB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2017 - SPZOZ Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2017 - SPZOZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-07-28 12:52
Fudali-Rogóz Małgorzata
779.76KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-07-28 12:16
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.32MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-07-28 11:22
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.14MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-07-27 14:12
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.02MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-07-27 13:45
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.51MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-07-27 13:44
Fudali-Rogóz Małgorzata
6.49MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 - Korekta nr 1 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-05-30 14:10
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.11MB
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-05-10 12:19
Fudali-Rogóz Małgorzata
815.79KB
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, od początku roku do końca I kwartału roku 2017 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, od początku roku do końca I kwartału roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-05-10 12:11
Fudali-Rogóz Małgorzata
240.64KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-05-09 09:54
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.06MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-05-09 09:45
Fudali-Rogóz Małgorzata
5.95MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-05-08 16:05
Fudali-Rogóz Małgorzata
1MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-05-08 15:50
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.12MB
Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 1 kwartału roku 2017 Rb - 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 1 kwartału roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-05-08 11:06
Fudali-Rogóz Małgorzata
395.24KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-05-08 10:37
Fudali-Rogóz Małgorzata
444.15KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2017 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-02-28 11:17
Fudali-Rogóz Małgorzata
5.45MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2017 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-02-28 11:14
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.73MB

Redakcja strony: Sprawozdawczość budżetowa 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1085

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl