Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdawczość budżetowa 2018

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdawczość budżetowa 2018 [ 39 ]
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, wg stanu na koniec 2018 roku - korekta. Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, wg stanu na koniec 2018 roku - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-04-04 13:53
Jedynak Agnieszka
785.58KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 - korekta. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-04-04 13:52
Jedynak Agnieszka
0.95MB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - korekta. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-04-04 13:50
Jedynak Agnieszka
640.62KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 - korekta. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-04-04 13:49
Jedynak Agnieszka
12.06MB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku  - korekta. Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-04-04 13:48
Jedynak Agnieszka
4.52MB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-02-21 15:21
Fudali-Rogóz Małgorzata
7.15MB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018. Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-02-21 15:11
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.71MB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-02-21 15:08
Fudali-Rogóz Małgorzata
632.99KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: na koniec 2018 r. Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: na koniec 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-02-21 12:36
Fudali-Rogóz Małgorzata
229.59KB
Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca 4 kwartału roku 2018. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca 4 kwartału roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-02-21 11:48
Fudali-Rogóz Małgorzata
413.99KB
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-02-21 10:37
Fudali-Rogóz Małgorzata
0.99MB
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-02-21 09:54
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.33MB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, wg stanu na koniec 2018 roku. Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, wg stanu na koniec 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-02-21 09:44
Fudali-Rogóz Małgorzata
452.28KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-01-22 10:29
Fudali-Rogóz Małgorzata
7.03MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-01-22 10:17
Fudali-Rogóz Małgorzata
6.99MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2018. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-12-21 10:13
Jedynak Agnieszka
12.05MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2018. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-12-21 10:07
Jedynak Agnieszka
4.16MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-10-24 12:47
Jedynak Agnieszka
0.96MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca III kwartału roku 2018. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca III kwartału roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-10-24 12:46
Jedynak Agnieszka
673.75KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-10-24 12:45
Jedynak Agnieszka
710.39KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-10-24 12:44
Jedynak Agnieszka
664.03KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-10-24 12:43
Jedynak Agnieszka
12.26MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-10-24 12:42
Jedynak Agnieszka
9.35MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 - KOREKTA Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 - KOREKTA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-08-10 12:23
Jedynak Agnieszka
10.17MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-07-24 10:46
Jedynak Agnieszka
0.97MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca II kwartału roku 2018. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca II kwartału roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-07-24 10:46
Jedynak Agnieszka
675.04KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-07-24 10:44
Jedynak Agnieszka
558.81KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-07-24 10:42
Jedynak Agnieszka
503.35KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-07-24 10:19
Jedynak Agnieszka
9.92MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-07-24 10:16
Jedynak Agnieszka
3.46MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca I kwartału roku 2018. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca I kwartału roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18-04-25 11:48
Jedynak Agnieszka
671.69KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-04-25 11:39
Jedynak Agnieszka
521.93KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-04-25 11:35
Jedynak Agnieszka
0.97MB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
18-04-25 11:32
Jedynak Agnieszka
563.7KB
Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku. Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-04-25 11:30
Jedynak Agnieszka
413.77KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-04-25 11:21
Jedynak Agnieszka
9.61MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-04-25 11:18
Jedynak Agnieszka
3.14MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-03-05 10:00
Czaja Joanna
10.5MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-03-05 09:57
Czaja Joanna
3.03MB

Redakcja strony: Sprawozdawczość budżetowa 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1052

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl