Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdawczość budżetowa 2018

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdawczość budżetowa 2018 [ 22 ]
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-10-24 12:47
Jedynak Agnieszka
0.96MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca III kwartału roku 2018. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca III kwartału roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-10-24 12:46
Jedynak Agnieszka
673.75KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
18-10-24 12:45
Jedynak Agnieszka
710.39KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
18-10-24 12:44
Jedynak Agnieszka
664.03KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-10-24 12:43
Jedynak Agnieszka
12.26MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-10-24 12:42
Jedynak Agnieszka
9.35MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 - KOREKTA Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 - KOREKTA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-08-10 12:23
Jedynak Agnieszka
10.17MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-07-24 10:46
Jedynak Agnieszka
0.97MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca II kwartału roku 2018. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca II kwartału roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-07-24 10:46
Jedynak Agnieszka
675.04KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-07-24 10:44
Jedynak Agnieszka
558.81KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-07-24 10:42
Jedynak Agnieszka
503.35KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-07-24 10:19
Jedynak Agnieszka
9.92MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-07-24 10:16
Jedynak Agnieszka
3.46MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca I kwartału roku 2018. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca I kwartału roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-04-25 11:48
Jedynak Agnieszka
671.69KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-04-25 11:39
Jedynak Agnieszka
521.93KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-04-25 11:35
Jedynak Agnieszka
0.97MB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-04-25 11:32
Jedynak Agnieszka
563.7KB
Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku. Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-04-25 11:30
Jedynak Agnieszka
413.77KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-04-25 11:21
Jedynak Agnieszka
9.61MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-04-25 11:18
Jedynak Agnieszka
3.14MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-03-05 10:00
Czaja Joanna
10.5MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-03-05 09:57
Czaja Joanna
3.03MB

Redakcja strony: Sprawozdawczość budżetowa 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 286

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl