Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Ostatnia zmiana: 2018-03-23 14:27:53
Redaktor: Czaja Joanna
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2018-03-23 14:27:53 Czaja Joanna Ogłoszenie o zamówieniu Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-03-23 14:27:23 Czaja Joanna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-03-23 14:26:36 Czaja Joanna Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-03-23 14:25:54 Czaja Joanna Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-03-23 14:25:17 Czaja Joanna Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-03-23 14:24:08 Czaja Joanna Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2018-03-23 14:23:52 Czaja Joanna Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-03-23 14:22:47 Czaja Joanna Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-03-23 14:22:04 Czaja Joanna Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-03-23 14:21:23 Czaja Joanna Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzędzi Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 410022

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl