Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Zorganizowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

Ostatnia zmiana: 2019-11-15 13:14:30
Redaktor: Wioletta Gniazdowska
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-11-15 13:14:30 Gniazdowska Wioletta Wyjaśnienie treści Rozeznania Rynku Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-08 13:11:34 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 3 - Wzór umowy Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-08 13:11:22 Jedynak Agnieszka Rozeznanie rynku Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-08 13:11:02 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-08 13:10:31 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-08 13:09:43 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 3 - Wzór umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-08 13:09:16 Jedynak Agnieszka Zorganizowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualizacja zamówienia
2019-11-08 13:09:00 Jedynak Agnieszka Zorganizowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 1384047

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl