Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego..

Ostatnia zmiana: 2020-05-29 14:46:28
Redaktor: Agnieszka Jedynak
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-05-29 14:46:28 Jedynak Agnieszka Informacja o unieważnieniu postępowania Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-04-07 07:59:13 Jedynak Agnieszka Zbiorcze zestawienie ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-04 14:37:33 Jedynak Agnieszka Ogłoszenie o zamówieniu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-04 14:36:56 Jedynak Agnieszka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-04 14:35:58 Jedynak Agnieszka Załącznik Nr 1 - Formularz oferty cenowej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-04 14:35:18 Jedynak Agnieszka Załącznik Nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-04 14:34:43 Jedynak Agnieszka Załącznik Nr 3 - JEDZ - instrukcja Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-04 14:34:06 Jedynak Agnieszka Załącznik Nr 4 - Projekt umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-04 14:33:25 Jedynak Agnieszka Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-03-04 14:32:40 Jedynak Agnieszka Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2109117

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl