Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500..

Ostatnia zmiana: 2020-06-29 10:44:11
Redaktor: Małgorzata Fudali-Rogóz
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-06-29 10:44:11 Fudali-Rogóz Małgorzata Zbiorcze zestawienie ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-25 13:02:27 Jedynak Agnieszka Ogłoszenie o zamówieniu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-25 13:01:45 Jedynak Agnieszka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-25 13:00:21 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 1 Formularz oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-25 12:59:53 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 1a Wykaz osób do punktacji Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-25 12:59:16 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-25 12:58:27 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 3 wzór umowy BDOT500 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-25 12:57:55 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 4 Jednolity europejski dokument zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-25 12:57:22 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 5 JEDZ - instrukcja Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-25 12:56:52 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2116462

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl