Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT.

Ostatnia zmiana: 2020-06-29 10:50:29
Redaktor: Małgorzata Fudali-Rogóz
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-06-29 10:50:29 Fudali-Rogóz Małgorzata Zbiorcze zestawienie ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-26 13:17:52 Fudali-Rogóz Małgorzata Identyfikator postępowania Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-26 13:17:14 Fudali-Rogóz Małgorzata Identyfikator postępowania Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-26 12:57:54 Fudali-Rogóz Małgorzata Ogłoszenie o zamówieniu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-26 12:56:40 Fudali-Rogóz Małgorzata Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-26 12:55:45 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik nr 1 Formularz oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-26 12:55:02 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-26 12:54:13 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik nr 3 Wzór umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-26 12:53:38 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik nr 4 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-05-26 12:52:25 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania JEDZ Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2116511

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl