Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Wykonanie usługi polegającej na usunięciu i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów stanowiących zniszczone opakowania po odpadach (złom) pozostałych po pożarze na działce nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Sitkówka Nowiny..

Ostatnia zmiana: 2020-07-31 13:48:23
Redaktor: Agnieszka Jedynak
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-07-31 13:48:23 Jedynak Agnieszka Zawiadomienie o modyfikacji treści Ogłoszenia o przetargu. Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-31 13:47:38 Jedynak Agnieszka Ogłoszenie o przetargu - Załącznik Nr 1 do zawiadomienia o modyfikacji Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-23 14:17:50 Jedynak Agnieszka Regulamin przetargu nieograniczonego Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-23 14:17:27 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 1 do Regulaminu- Opis Przedmiotu Zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-23 14:17:09 Jedynak Agnieszka Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Ogłoszenie o przetargu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-23 14:16:19 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 3 do Regulaminu - Formularz ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-23 14:16:03 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 4 do Regulaminu- Wzór umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-23 14:15:46 Jedynak Agnieszka Załącznik Nr 2 do umowy - wzór Protokołu odbioru końcowego Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-23 14:15:28 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 5 do umowy- wzór protokołu częściowego Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-23 14:14:56 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 5 do Regulaminu - protokół z przebiegu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2188697

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl