Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym „Zakup i dostawa produktów niezbędnych do przeciwdziałania i ograniczania skutków epidemii COVID-19” w ramach projektu pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

Ostatnia zmiana: 2020-09-11 14:42:45
Redaktor: Małgorzata Fudali-Rogóz
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-09-11 14:42:45 Fudali-Rogóz Małgorzata „Zakup i dostawa produktów niezbędnych do przeciwdziałania i ograniczania skutków epidemii COVID-19” w ramach projektu pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualizacja zamówienia
2020-09-11 14:42:24 Fudali-Rogóz Małgorzata „Zakup i dostawa produktów niezbędnych do przeciwdziałania i ograniczania skutków epidemii COVID-19” w ramach projektu pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualizacja zamówienia
2020-09-11 14:41:45 Fudali-Rogóz Małgorzata „Zakup i dostawa produktów niezbędnych do przeciwdziałania i ograniczania skutków epidemii COVID-19” w ramach projektu pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualizacja zamówienia
2020-09-11 14:38:12 Fudali-Rogóz Małgorzata Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-11 14:37:41 Fudali-Rogóz Małgorzata Zawiadomienie o modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-11 14:36:51 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik nr 1 do modyfikacji z dnia 11.09.2020 - zaproszenie do składania ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-11 14:35:35 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik nr 2 do modyfikacji z dnia 11.09.2020 - OPZ Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-11 14:34:32 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik nr 3 do modyfikacji z dnia 11.09.2020 - Formularz ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-11 14:32:51 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik nr 4 do modyfikacji z dnia 11.09.2020 - Wzór umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-07 13:21:38 Jedynak Agnieszka Zaproszenie do składania ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2336194

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl