Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej, w związku z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków epidemii COVID-19” w ramach projektu pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

Ostatnia zmiana: 2020-09-18 10:50:24
Redaktor: Agnieszka Jedynak
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-09-18 10:50:24 Jedynak Agnieszka Informacja z otwarcia ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-10 14:48:21 Jedynak Agnieszka Zawiadomienie o modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-10 14:47:39 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 1 do Modyfikacji - opis przedmiotu zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-08-14 12:43:16 Jedynak Agnieszka Zaproszenie do składania ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-08-14 12:42:58 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 1 do Zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-08-14 12:42:32 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 2 do Zaproszenia - formularz ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-08-14 12:40:31 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 3 do Zaproszenia - wzór umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-08-14 12:40:03 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 4 do Zaproszenia - spełnianie warunków Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-08-14 12:39:24 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 5 do Zaproszenia - przesłanki wykluczenia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-08-14 12:38:33 Jedynak Agnieszka „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej, w związku z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków epidemii COVID-19” w ramach projektu pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualizacja zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 2336197

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl