Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki w ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego", realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Ostatnia zmiana: 2020-09-11 10:07:59
Redaktor: Małgorzata Fudali-Rogóz
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-09-11 10:07:59 Fudali-Rogóz Małgorzata Rozeznanie rynku Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-11 10:07:21 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik Nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-11 10:06:21 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik nr 2- formularz ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-11 10:05:21 Fudali-Rogóz Małgorzata Załącznik Nr 3 - Wzór umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-09-11 10:03:03 Fudali-Rogóz Małgorzata Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki w ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego", realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Aktualizacja zamówienia
2020-09-11 10:02:39 Fudali-Rogóz Małgorzata Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki w ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego", realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 2336183

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl