Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

Ostatnia zmiana: 2020-10-05 11:56:56
Redaktor: Agnieszka Jedynak
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-10-05 11:56:56 Jedynak Agnieszka Zaproszenie do składania ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-05 11:56:40 Jedynak Agnieszka Zaproszenie do składania ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-05 11:56:10 Jedynak Agnieszka Opis Przedmiotu Zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-05 11:55:49 Jedynak Agnieszka Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-05 11:55:25 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 2 - Wykaz osób Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-05 11:55:04 Jedynak Agnieszka Załącznik Nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-05 11:54:11 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 4 - Wzór umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-05 11:53:19 Jedynak Agnieszka Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianie warunków udziału Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-05 11:52:47 Jedynak Agnieszka Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualizacja zamówienia
2020-10-05 11:52:04 Jedynak Agnieszka Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 2466426

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl