Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1137241
Strona główna BIP
157918
Wyniki wyszukiwania
9150
Poprzednia wersja komunikatu
3061
Mapa witryny BIP
2590
Jak korzystać z BIP
2014
Redakcja BIP
1799
Brak strony
1729
Jak szukać
1266
Poprzednia wersja
1118
Polityka prywatności
955
Statystyka strony
576
Zastrzeżenia prawne
418

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Podstawa prawna działania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podstawa prawna działania
4223
statut_powiatu_kieleckiego
4

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
524
Rekrutacja
391
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
380
Stawki i wskaźniki
373

Dział: Jak załatwić sprawę w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Karty usług i wzory - KT – Wydział Komunikacji i Transportu
28119
Karty usług i wzory B – Wydział Budownictwa
27608
Geodezja
25391
Jak załatwić sprawę w Starostwie
15174
Karty usług i wzory druków
14890
9. Zlecenie wykonania wyrysu z mapy ewidencyjnej lub wypisu z rejestru gruntów
10550
Wnioski i oświadczenia
9978
Karta Opisu Usługi ZP-3 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)
9904
Karta Opisu Usługi B - 1 Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę lub wydawanie decyzji o pozwoleniu n
9245
Karta Opisu Usługi B – 2/2 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia
8191
1. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji
7203
10.1. Zlecenie wykonania odbitek z mapy: zasadniczej, ewidencyjnej,
5439
Karta Opisu Usługi KT - 21 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
5273
Karty usług i wzory - RO – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
5246
Karta Opisu Usługi KT - 15 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (poza Powiatem Kieleckim)
4622
Karta Opisu Usługi B – 2/1 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy
4607
8. Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną
4547
Karta Opisu Usługi ZP - 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
4358
Karta Opisu Usługi KT - 8 Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu
4237
Karty usług i wzory - GN – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4226
16. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
4132
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice lub teściowie posiadali gospodarstwo rolne
4084
Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
3888
Karta Opisu Usługi KT - 13 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
3807
b_0
3596
Karta Opisu Usługi KT - 14 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju
3189
17. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla projektantów)
3187
Karta Opisu Usługi KT-4 Wydanie prawa jazdy (tytułem zmiany danych)
2889
Karty usług i wzory - EK – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
2811
14. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dla rzeczoznawców.
2808
3. Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ lub Decyzji
2682
Karty usług i wzory - GP – Geolog Powiatowy
2581
Karta Opisu Usługi B - 8 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
2456
Karta Opisu Usługi ZP - 5 Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych
2377
10.2. Zlecenie wykonania odbitek z mapy inne materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2347
Karta Opisu Usługi B - 5 Wniosek o przeniesienie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podm
2332
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej
2151
Karta Opisu Usługi KT - 17 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji
2119
Karta Opisu Usługi ZP-1 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
2006
Karta Opisu Usługi KT - 12 Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
2000
Karta Opisu Usługi KT-3 Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem zniszczenia lub utraty)
1978
15. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
1875
Karta Opisu Usługi KT - 9 Wtórnik dowodu rejestracyjnego
1855
Karta Opisu Usługi KT - 20 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą adresu właściciela, bez zmiany właściwości miejscowej organu
1819
13. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
1780
Karta Opisu Usługi B - 3 Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
1763
Karta Opisu Usługi B - 4 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
1731
Karta Opisu Usługi B - 7 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
1729
Karta Opisu Usługi KT-42 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej i stałej zmiany organizacji ruchu
1619
Karta Opisu Usługi KT - 10 Wtórnik nalepki kontrolnej
1606
Karta Opisu Usługi GN-6 Wykonywanie wyrysów
1598
Karty usług i wzory - ZP – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
1594
11. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
1572
Karta usług i wzory - POZRON – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1540
Karta Opisu Usługi RO - 7 Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
1475
Karta Opisu Usługi POZRON - 1 Wn - W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1466
Karta Opisu Usługi GN-7 Wykonywanie wypisów
1414
Karta Opisu Usługi KT-6 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
1402
Karta Opisu Usługi POZRON - 2 Wn - O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie
1396
Karta Opisu Usługi KT-2 Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
1375
Ankieta
1346
Karta Opisu Usługi KT - 19 Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży
1334
Karta Opisu Usługi GN - 8 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w przeszłości
1317
Karty usług i wzory - OR - Wydział Organizacyjny
1308
Karta Opisu Usługi KT - 16 Rejestracja pojazdu marki SAM
1262
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi
1252
Karta Opisu Usługi KT-24 Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy
1246
Karta Opisu Usługi B - 6 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1223
Karta Opisu Usługi KT-33 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
1185
Karta Opisu Usługi KT-23 Wydawanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
1172
Karta Opisu Usługi KT-41 Wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
1152
Karta Opisu Usługi RO - 2 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumen
1124
Karta Opisu Usługi KT-5 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
1108
Karta Opisu Usługi KT-34 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe
1073
Karta Opisu Usługi EK-I-6 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Kieleckiego
1045
Karta Opisu Usługi GN - 1 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
1035
Karta Opisu Usługi GN-9 Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych
1020
Karta Opisu Usługi KT-22 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
1003
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne
1003
Karta Opisu Usługi KT-43 Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
1001
Karta Opisu Usługi KT-28 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran
1001
Karta Opisu Usługi KT-11 Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego i nalepki legalizacyjnej na tablice tymczasowe
997
Karta Opisu Usługi KT-38 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
991
Karta Opisu Usługi KT-26 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drog
986
Karta Opisu Usługi KT - 18 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
983
Karta Opisu Usługi KT-35 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
956
Karta Opisu Usługi OR - 2 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia
952
Karta Opisu Usługi KT-39 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran
908
Karta Opisu Usługi KT-31 Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty
903
Karta Opisu Usługi RO - 5 Zgłoszenia
895
Karta Opisu Usługi KT-7 Przywrócenie cofniętego uprawnienia
887
Karta Opisu Usługi EK-I-4 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
887
Karta Opisu Usługi KT-27 Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych spowodowana zmianą siedziby lub oz
871
Karta Opisu Usługi GP - 5 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
861
Karta Opisu Usługi OR - 1 Wydawanie zaświadczeń uczniowskim klubom sportowym / klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia
847
Karta Opisu Usługi POZRON - 3 Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności g
845
Karta Opisu Usługi KT-37 Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 1. Samochodem osobowym. 2. Pojazdem
831
Karta Opisu Usługi EK-I-5 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy poziom wyks
829
Karta Opisu Usługi OR - 3 Wydawanie decyzji pozwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa
827
Karta Opisu Usługi KT-40 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
817
Karta Opisu Usługi KT-32 Wpis do ewidencji instruktorów
788
Karta Opisu Usługi RO - 4 Wydawanie kart wędkarskich
787
Karta Opisu Usługi KT-29 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
780
Karta Opisu Usługi EK-I-3 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
773
Karta Opisu Usługi KT-25 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powi
765
Karta Opisu Usługi EK-I-7 Wykreślenie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego
763
Karta Opisu Usługi KT-30 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
762
Karta Opisu Usługi EK-I-2 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych
756
Karta Opisu Usługi RO - 1 Przyznawanie, na wniosek właściciela, środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów
748
Karta Opisu Usługi KT-36 Wpis do ewidencji wykładowców
735
Karta Opisu Usługi GP - 1 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzyst
731
Karta Opisu Usługi EK-I-1 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
714
12. Zgłoszenie pracy kartograficznej.
707
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej
702
Karta Opisu Usługi RO - 16 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
698
Karta Opisu Usługi RO - 9 Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów
691
Karta Opisu Usługi GN - 2 Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
683
Karta Opisu Usługi GN-3 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przeniesienie działki gruntu pod budynkami
678
Karta Opisu Usługi GP - 4 Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza
676
Karta Opisu Usługi ZP-2 Wydawanie karty parkingowej dla placówki
675
Karta Opisu Usługi GP - 2 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
669
Karta Opisu Usługi GN-5 Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotnie
665
Karta Opisu Usługi RO - 15 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
665
Karta Opisu Usługi RO - 8 Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
662
Karta Opisu Usługi GN-4 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowa
624
Karta Opisu Usługi RO - 6 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
620
Karta Opisu Usługi RO - 10 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia
617
18. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo wł
595
B_9
315
Karty usług i wzory - RK - Rzecznik Konsumentów
247
Karta Opisu Usługi RK - 1
158
Karta Opisu Usługi KT - 44 - Profesjonalna rejestracja pojazdów
13
druk_b_0
8
test
4
karty_uslug
1
Karty_uslug_i_druki_B
1

Dział: Platforma Elektroniczna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Platforma Elektroniczna
1

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Dokumenty Rozwojowe Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty Rozwojowe Powiatu
2847

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1204
Nieodplatna_pomoc_prawna
261
Petycje
1

Dział: Informacje ogólne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
5598
Informacje ogólne
5295
E-puap
2100
Informacje ogólne
1588
Herb i Flaga Powiatu Kieleckiego
1506
Redakcja BIP
791

Dział: Uchwały Zarządu

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Starostwo Powiatowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Starostwo Powiatowe
11059
Oświadczenia majątkowe 2018
5201
Oświadczenia majątkowe 2017
4501
Oświadczenia majątkowe 2016
4376
Wydziały i komórki organizacyjne
4022
Wydział Komunikacji i Transportu
3426
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3408
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3054
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
2936
Oświadczenia majątkowe 2015
2897
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
2831
Wydział Budownictwa
2602
Kierownictwo
2447
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1752
Zarząd
1695
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
1681
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1679
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1494
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1409
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1374
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
1329
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
1299
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1208
Oświadczenia majątkowe 2019
1190
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1179
Samodzielne komórki organizacyjne
1177
Wydział Strategii i Rozwoju
1081
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
1076
Wydział Organizacyjny
986
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
969
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
928
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
918
Geolog Powiatowy
895
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
872
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim
872
Oświadczenia Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
842
Majątek powiatu
839
Wydział Budżetu i Finansów
773
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
608
Współpraca zagraniczna
596
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
528
Oświadczenia majątkowe Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
498
Zarząd, sekretarz, skarbnik
436
Informator dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
223
Oświadczenia Zarządu złożone na zakończenie kadencji 2014 - 2018
145
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
92
Archiwum
69
oswiadczenia_pracownikow
3
Jednostki organizacyjne
2
wieloosobowe_stanowiska_pracy
2

Dział: Uchwały Rady Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwaly Rady Powiatu 2018 VI Kadencji
69

Dział: Rada Powiatu VI Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu VI Kadencji
2031
Interpelacje i wnioski 2019 - VI kadencja
1312
Uchwały Rady Powiatu 2019r - VI kadencja
1266
Uchwały Rady Powiatu 2018r - VI kadencja
1158
Uchwały Rady Powiatu
1106
Interpelacje i wnioski
884
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
788
Imienne wykazy głosowań radnych
779
Skład osobowy Rady Powiatu
389
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
368
Oświadczenia majątkowe 2019
242
Nagrania obrad Rady Powiatu
238
Interpelacje i wnioski 2018 - VI kadencja
226
Komisje Rady Powiatu
213
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach
192
Protokoły z sesji Rady Powiatu
180
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu
166
Raporty o stanie Powiatu Kieleckiego
102
Uchwały Rady Powiatu 2021r - VI kadencja
58
Uchwały Rady Powiatu 2023r - VI kadencja
57
Uchwały Rady Powiatu 2022r - VI kadencja
51
Uchwały Rady Powiatu 2020r - VI kadencja
51
Interpelacje i wnioski 2021 - VI kadencja
48
Interpelacje i wnioski 2022 - VI kadencja
47
Uchwaly_Rady_Powiatu_2018
41
Interpelacje i wnioski 2023 - VI kadencja
33
Interpelacje i wnioski 2020 - VI kadencja
32
uchwaly_rady_powiatu_2018_vi_kadencji
11
Interpelacje_i_wnioski_2018
1

Dział: Rada Powiatu V Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały 2015
27255
Uchwały 2016
15405
Uchwaly 2017
12071
Uchwaly 2018
8536
Rada Powiatu V Kadencji
6188
Uchwały Rady Powiatu
4575
Interpelacje i wnioski 2015
3956
Interpelacje i wnioski 2016
3071
Interpelacje i wnioski 2017
2970
Oświadczenia majątkowe 2016
1945
Oświadczenia majątkowe 2017
1758
Interpelacje i wnioski 2018
1721
Oświadczenia majątkowe 2015
1591
Skład osobowy Rady Powiatu
1484
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
1477
Protokoły z sesji Rady Powiatu
1465
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1436
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1166
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
1076
Komisje Rady Powiatu
960
Oświadczenia majątkowe 2018
941
Interpelacje i wnioski
899
Imienne wykazy głosowań radnych
621
Nagrania obrad Rady Powiatu
402

Dział: Prawo lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Zarządu 2015
58786
Uchwały Zarządu 2016
40235
Uchwały Zarządu 2017
32488
Uchwały Zarządu 2018
19395
Zarządzenia wewnętrzne 2015
16955
Protokoły 2015
11577
zarzadzenia_wewnetrzne_2015_archiwum
11515
Zarządzenia wewnętrzne 2017
11330
Zarządzenia wewnętrzne 2016
9729
zarzadzenia_wewnetrzne_2016_archiwum
8551
Prawo lokalne
7754
Zarządzenia wewnętrzne 2018
7142
Protokoły 2016
6696
Uchwały Zarządu Powiatu
5584
Protokoły 2017
4886
Uchwały Zarządu 2019
2712
Zarządzenia wewnętrzne Starosty Kieleckiego
2479
Protokoły 2018
2209
Decyzje Starosty Kieleckiego
1631
Zarządzenia wewnętrzne 2019
1465
Protokoły z posiedzeń Zarządu
1193
Dyspozycje Starosty Kieleckiego
1100
Postanowienia Zarządu
1025
Programy i strategie
942
Projektowanie aktów normatywnych
922
Protokoły 2019
298
Uchwały Zarządu 2023
50
Uchwały Zarządu 2021
46
Zarządzenia wewnętrzne 2023
45
Uchwały Zarządu 2020
44
Protokoły 2023
43
Protokoły 2021
42
Zarządzenia wewnętrzne 2021
41
Zarządzenia wewnętrzne 2021 archiwum
41
Zarządzenia wewnętrzne 2022 archiwum
41
Zarządzenia wewnętrzne 2022
40
Protokoły 2022
39
Zarządzenia wewnętrzne 2023 archiwum
39
Uchwały Zarządu 2022
37
Zarzadzenia wewnetrzne 2019 archiwum
35
Zarzadzenia wewnetrzne 2020 archiwum
32
Zarządzenia wewnętrzne 2020
32
Protokoły 2020
32
Zarządzenia wewnętrzne 2018 archiwum
14
Zarządzenia wewnętrzne 2017 archiwum
13
2015
2

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o zamiarze budowy 2016
55376
Informacje o zamiarze budowy 2015
49572
Informacje o zamiarze budowy 2017
31824
Informacje o zamiarze budowy 2018
26039
Informacje o zamiarze budowy
8044
Informacje o zamiarze budowy 2019
2956
Informacje o zamiarze budowy 2022
41
Informacje o zamiarze budowy 2021
39
Informacje o zamiarze budowy 2020
38
Informacje o zamiarze budowy 2023
37

Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia i obwieszczenia 2016
19826
Ogłoszenia i obwieszczenia 2018
15170
Ogłoszenia i obwieszczenia 2017
14563
Ogłoszenia i obwieszczenia 2015
12103
Ogłoszenia i obwieszczenia
10966
Ogłoszenia i obwieszczenia 2019
2855
Ogłoszenia i obwieszczenia 2020
48
Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
47
Ogłoszenia i obwieszczenia 2021
46
Ogłoszenia i obwieszczenia 2022
44
news_content_pl
1
aktualnosci_index
1
aktualnosci_ogloszenia
1

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
68005
Archiwum postępowań
4113
Plany udzielania zamówień publicznych
1850
Umowy, aneksy
1765
Postępowania zakończone
569
Postępowania rozstrzygnięte
437

Dział: Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
1

Dział: Rejestry Ewidencje i Archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestry Ewidencje i Archiwa
3313

Dział: Udostępnianie informacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole 2015
3433
Udostępnianie informacji
3296
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego / Zdawalność
2297
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego
1877
Kontrole w Starostwie 2016
1628
Kontrole 2016
1171
Wzory dokumentów
1102
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach
1089
Informacje z przeprowadzonych kontroli
717
Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu
693
Najwyższa Izba Kontroli
611
Udostępnianie informacji o środowisku
608
Wojewoda Świętokrzyski
596
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kielcach
478
Kontrole w Starostwie 2017
468
Kontrole w Starostwie 2015
398
Kontrole 2017
389
Kontrole w Starostwie 2018
138
Kontrole 2018
124
Kontrole w Starostwie 2019
121
Kontrole 2019
115
Kontrole w Starostwie 2020
46
Kontrole 2023
44
Kontrole w Starostwie 2022
37
Kontrole 2022
33
Kontrole 2021
31
Kontrole 2020
30
Kontrole w Starostwie 2023
27
Kontrole w Starostwie 2021
26

Dział: Jawność Finansów Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jawność Finansów Powiatu
2474
Informacja dotycząca Finansów Starostwa
1126
Sprawozdawczość budżetowa 2016
994
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 r.
933
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 rok
909
Sprawozdawczość budżetowa 2015
908
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2015 rok
835
Sprawozdawczość budżetowa 2017
799
Zasady Publikacji
697
Informacja dotycząca Finansów Powiatowych Jednostek Organizacyjnych
620
Sprawozdawczość budżetowa 2018
577
Sprawozdawczość budżetowa 2019
117

Dział: Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Podstrona Odwiedziny Ilość
Umowy i porozumienia 2016
10891
Umowy i porozumienia 2015
8886
Umowy i porozumienia 2017
6248
Umowy i porozumienia 2018
4023
Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki
2976
Umowy i porozumienia 2019
591
Umowy i porozumienia 2023
43
Umowy i porozumienia 2020
35
Umowy i porozumienia 2022
31
Umowy i porozumienia 2021
30

Dział: Praca w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze do pracy w Starostwie Powiatowym w Kielcach
96013
Praca w Starostwie
68863
Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy
26741
Ogłoszenia o naborze do pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu kieleckiego
24468
Procedura naboru
4414

Dział: Wybory

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory
2684
Wybory Samorządowe 2018
747
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I
674
Wybory 2014
638
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
562
Informacje Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach
558
Obwieszczenia
447
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
428
Harmonogramy dyżurów
405
Obwieszczenia
358
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
169
obwieszcenia
7

Dział: Biuro Rzeczy Znalezionych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Biuro Rzeczy Znalezionych
3897

Dział: Petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
1575

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
3533
Ewidencja_stowarzyszen_zwyklych
2

Dział: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
3307

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 576

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl