Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2322362
Strona główna BIP
215897
Wyniki wyszukiwania
13938
Poprzednia wersja komunikatu
10301
Mapa witryny BIP
3844
Jak korzystać z BIP
2840
Redakcja BIP
2495
Brak strony
2458
Poprzednia wersja
2244
Jak szukać
1759
Polityka prywatności
1298
Statystyka strony
821
Zastrzeżenia prawne
586
Karta opisu usługi ZP-6
27
Deklaracja dostępności
27

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Podstawa prawna działania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podstawa prawna działania
5884
statut_powiatu_kieleckiego
4

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
907
Rekrutacja
547
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
540
Stawki i wskaźniki
524
Organizacje pozarządowe
17

Dział: Jak załatwić sprawę w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Karty usług i wzory - KT – Wydział Komunikacji i Transportu
48556
Karty usług i wzory B – Wydział Budownictwa
39162
Geodezja
38445
Jak załatwić sprawę w Starostwie
21557
Karty usług i wzory druków
21285
9. Zlecenie wykonania wyrysu z mapy ewidencyjnej lub wypisu z rejestru gruntów
17621
Karta Opisu Usługi ZP-3 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)
15373
Wnioski i oświadczenia
14823
Karta Opisu Usługi B - 1 Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę lub wydawanie decyzji o pozwoleniu n
13147
Karta Opisu Usługi B – 2/2 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia
11739
1. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji
10799
Karta Opisu Usługi KT - 8 Przywrócenie cofniętego uprawnienia
10388
10.1. Zlecenie wykonania odbitek z mapy: zasadniczej, ewidencyjnej,
9072
Karty usług i wzory - RO – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
7970
Karta Opisu Usługi KT - 15 Rejestracja pojazdu marki SAM
7862
Karta Opisu Usługi KT - 21 Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu utraty lub zniszczenia
7719
Karta Opisu Usługi KT - 13 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju
7227
Karta Opisu Usługi ZP - 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
6599
Karta Opisu Usługi B – 2/1 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy
6581
8. Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną
6406
Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (Profil Kandydata na Kierowcę)
6239
Karty usług i wzory - GN – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
5910
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice lub teściowie posiadali gospodarstwo rolne
5787
Karta Opisu Usługi KT - 14 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
5454
16. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
5041
17. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla projektantów)
4546
Karta Opisu Usługi KT-4 Wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (zmiana danych zawartych w dokumencie)
4257
Karta Opisu Usługi KT - 17 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe
4121
14. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dla rzeczoznawców.
3917
3. Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ lub Decyzji
3702
Karty usług i wzory - EK – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
3698
b_0
3596
Karty usług i wzory - GP – Geolog Powiatowy
3568
10.2. Zlecenie wykonania odbitek z mapy inne materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
3515
Karta Opisu Usługi B - 8 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
3423
Karta Opisu Usługi ZP-1 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
3423
Karta Opisu Usługi B - 5 Wniosek o przeniesienie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podm
3383
Karta Opisu Usługi ZP - 5 Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych
3372
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej
3118
Karta Opisu Usługi KT - 12 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (z wyłączeniem nowych pojazdów)
2972
Karta Opisu Usługi KT - 9 Wtórnik dowodu rejestracyjnego
2838
Karta Opisu Usługi KT-3 Wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (z powodu zniszczenia lub utraty prawa jazdy/ pozwolenia)
2775
Karta Opisu Usługi KT - 10 Zgłoszenie nabycia pojazdu
2706
15. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
2635
13. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
2542
Karta Opisu Usługi KT-42 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej i stałej zmiany organizacji ruchu
2523
Karta Opisu Usługi B - 4 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
2481
Karta Opisu Usługi B - 3 Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
2444
Karta Opisu Usługi B - 7 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
2426
Karta Opisu Usługi KT - 20 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
2365
11. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
2322
Karty usług i wzory - ZP – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
2170
Karta Opisu Usługi GN-6 Wykonywanie wyrysów
2161
Karta Opisu Usługi KT-6 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
2151
Karta usług i wzory - POZRON – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2105
Karta Opisu Usługi KT-2 Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji lub szkolenia okresowego
2055
18. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo wł
2047
Karta Opisu Usługi POZRON - 2 Wn - O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie
1986
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi
1980
Karta Opisu Usługi POZRON - 1 Wn - W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1945
Karta Opisu Usługi GN-7 Wykonywanie wypisów
1936
Ankieta
1867
Karta Opisu Usługi GN - 8 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w przeszłości
1853
Karta Opisu Usługi KT - 16 Profesjonalna rejestracja pojazdów
1832
Karty usług i wzory - OR - Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
1825
Karta Opisu Usługi KT-24 Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych (nalepki legalizacyjnej na tablice rejestracyjne i nalepki na tablice tymczasowe)
1805
Karta Opisu Usługi KT - 19 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą adresu właściciela (bez zmiany właściwości miejscowej organu)
1755
Karta Opisu Usługi KT-11 Zgłoszenie zbycia pojazdu
1694
Karta Opisu Usługi B - 6 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1688
Karta Opisu Usługi KT-23 Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
1671
Karta Opisu Usługi KT-33 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
1657
Karta Opisu Usługi RO - 2 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumen
1654
Karta Opisu Usługi KT-22 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
1600
Karta Opisu Usługi KT-34 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe
1578
ro_7
1543
Karta Opisu Usługi KT-41 Wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
1485
Karta Opisu Usługi KT-26 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
1480
Karta Opisu Usługi GN-9 Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych
1476
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne
1460
Karta Opisu Usługi KT-5 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
1434
Karta Opisu Usługi KT - 18 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
1373
Karta Opisu Usługi RO - 4 Wydawanie kart wędkarskich
1350
Karta Opisu Usługi KT-28 Zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego elektronicznie
1346
Karta Opisu Usługi KT-43 Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
1328
Karta Opisu Usługi OR - Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
1328
Karta Opisu Usługi EK-I-6 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Kieleckiego
1324
Karta Opisu Usługi EK-I-4 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
1311
Karta Opisu Usługi GN - 1 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
1290
Karta Opisu Usługi KT-38 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
1274
Karta Opisu Usługi OR - 3 Wydawanie decyzji pozwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa
1244
Karta Opisu Usługi KT-35 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
1234
Karta Opisu Usługi KT-27 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji
1200
Karta Opisu Usługi KT-39 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran
1196
Karta Opisu Usługi KT-7 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem
1182
Karta Opisu Usługi OR – 1 Wydawanie decyzji pozwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa i pochowanie ich na terenie powi
1160
Karta Opisu Usługi KT-37 Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 1. Samochodem osobowym. 2. Pojazdem
1141
Karta Opisu Usługi KT-40 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
1136
Karta Opisu Usługi GP - 5 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
1135
Karta Opisu Usługi POZRON - 3 Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności g
1132
Karta Opisu Usługi KT-31 Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty
1122
Karta Opisu Usługi EK-I-5 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy poziom wyks
1101
Karta Opisu Usługi EK-I-2 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych
1071
Karta Opisu Usługi RO - 1 Przyznawanie, na wniosek właściciela, środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów
1055
Karta Opisu Usługi EK-I-7 Wykreślenie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego
1052
Karta Opisu Usługi KT-32 Wpis do ewidencji instruktorów
1040
Karta Opisu Usługi GP - 1 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzyst
1009
Karta Opisu Usługi KT-29 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
1008
Karta Opisu Usługi KT-30 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
1008
Karta Opisu Usługi KT-25 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
991
Karta Opisu Usługi RO - 9 Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów
988
Karta Opisu Usługi EK-I-3 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
973
12. Zgłoszenie pracy kartograficznej.
967
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej
956
Karta Opisu Usługi KT-36 Wpis do ewidencji wykładowców
954
Karta_Opisu_RO_5
949
Karta Opisu Usługi RO - 16 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
946
Karta Opisu Usługi RO - 8 Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
920
Karta Opisu Usługi GN - 2 Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
912
Karta Opisu Usługi GN-3 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przeniesienie działki gruntu pod budynkami
909
Karta Opisu Usługi ZP-2 Wydawanie karty parkingowej dla placówki
896
Karta Opisu Usługi GP - 4 Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza
893
Karta Opisu Usługi RO - 15 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
889
Karta Opisu Usługi GN-5 Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotnie
886
Karta Opisu Usługi GP - 2 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
884
Karta Opisu Usługi RO - 6 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
852
Karta Opisu Usługi GN-4 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowa
851
Karta Opisu Usługi RO - 10 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia
822
EK_1
725
Karta Opisu Usługi KT - 44 - Profesjonalna rejestracja pojazdów
712
Karty usług i wzory - RK - Rzecznik Konsumentów
520
20. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
475
Karta opisu usługi RO - 17 - Zaświadczenie dot. objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją , o której mowa w art.
406
Karta Opisu Usługi RK - 1
353
19. Wniosek o udzielenie bonifikaty od oplaty jednorazowej
330
B_9
315
Karta Opisu Usługi EK-I-1 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
228
Karta opisu Usługi ZP - 6 Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
158
10.3. Wniosek o udostępnienie zbiorów danych EGiB GESUT BDOT500 z zasobu geodezyjnego
149
Karta Opisu Usługi ZP-9 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
39
Karta Opisu Usługi ZP-8 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których (...)
34
Karta Opisu Usługi RO-18 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
32
Karta Opisu Usługi ZP-7 Wydawanie zaświadczeń uczniowskim klubom sportowym i klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia, których (...)
29
Karta Opisu Usługi RO-3 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzystan
27
Karta Opisu Usługi RO-12 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
25
Karta Opisu Usługi RO-14 Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza
23
druk_b_0
8
test
4
karty_uslug
1
Karty_uslug_i_druki_B
1

Dział: Platforma Elektroniczna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Platforma Elektroniczna
1

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Dokumenty Rozwojowe Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty Rozwojowe Powiatu
4001

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1703
Nieodplatna_pomoc_prawna
261
Petycje
1

Dział: Informacje ogólne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
8517
Informacje ogólne
7193
E-puap
3471
Informacje ogólne
2057
Herb i Flaga Powiatu Kieleckiego
1883
Redakcja BIP
1066

Dział: Uchwały Zarządu

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Starostwo Powiatowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Starostwo Powiatowe
14926
Oświadczenia majątkowe 2018
6214
Wydziały i komórki organizacyjne
5354
Oświadczenia majątkowe 2017
4868
Wydział Komunikacji i Transportu
4837
Oświadczenia majątkowe 2016
4610
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4428
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3879
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3872
Wydział Budownictwa
3739
Oświadczenia majątkowe 2019
3441
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3307
Kierownictwo
3264
Oświadczenia majątkowe 2015
3154
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
2462
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
2442
Zarząd
2173
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
2078
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
1901
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
1878
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1782
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
1774
Oświadczenia majątkowe 2020
1719
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1687
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1629
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim
1560
Wydział Strategii i Rozwoju
1515
Samodzielne komórki organizacyjne
1509
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1444
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
1425
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1358
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
1290
wydzial_obslugi_infrastruktury
1269
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
1258
Geolog Powiatowy
1193
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1172
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
1162
Majątek powiatu
1147
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1106
Oświadczenia majątkowe Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
1055
Oświadczenia Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
1042
Wydział Budżetu i Finansów
1020
Zarząd, sekretarz, skarbnik
960
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
853
Współpraca zagraniczna
802
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
610
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
546
Informator dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
486
Oświadczenia Zarządu złożone na zakończenie kadencji 2014 - 2018
338
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
321
Archiwum
227
Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
77
Audytor wewnętrzny
43
oswiadczenia_pracownikow
3
Jednostki organizacyjne
2
wieloosobowe_stanowiska_pracy
2

Dział: Uchwały Rady Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwaly Rady Powiatu 2018 VI Kadencji
212

Dział: Rada Powiatu VI Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Powiatu 2019r - VI kadencja
9741
Interpelacje i wnioski 2019 - VI kadencja
8670
Rada Powiatu VI Kadencji
4605
Uchwały Rady Powiatu 2018r - VI kadencja
3997
Uchwały Rady Powiatu
3100
Interpelacje i wnioski
2177
Imienne wykazy głosowań radnych
1844
Uchwały Rady Powiatu 2020r - VI kadencja
1723
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
1637
Oświadczenia majątkowe 2019
1348
Interpelacje i wnioski 2020 - VI kadencja
1128
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
827
Skład osobowy Rady Powiatu
808
Interpelacje i wnioski 2018 - VI kadencja
604
Nagrania obrad Rady Powiatu
595
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach
549
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu
531
Protokoły z sesji Rady Powiatu
528
Raporty o stanie Powiatu Kieleckiego
513
Komisje Rady Powiatu
505
Apele, opinie i stanowiska Rady Powiatu
293
Oświadczenia majątkowe 2020
223
Uchwały Rady Powiatu 2022r - VI kadencja
193
Uchwały Rady Powiatu 2023r - VI kadencja
186
Interpelacje i wnioski 2022 - VI kadencja
182
Uchwały Rady Powiatu 2021r - VI kadencja
182
Interpelacje i wnioski 2021 - VI kadencja
175
Interpelacje i wnioski 2023 - VI kadencja
143
Uchwaly_Rady_Powiatu_2018
41
uchwaly_rady_powiatu_2018_vi_kadencji
11
Interpelacje_i_wnioski_2018
1

Dział: Rada Powiatu V Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały 2015
34413
Uchwały 2016
21546
Uchwaly 2017
20310
Uchwaly 2018
17090
Rada Powiatu V Kadencji
7241
Uchwały Rady Powiatu
5741
Interpelacje i wnioski 2015
5535
Interpelacje i wnioski 2017
4960
Interpelacje i wnioski 2016
4350
Interpelacje i wnioski 2018
3610
Oświadczenia majątkowe 2016
2222
Oświadczenia majątkowe 2017
2218
Protokoły z sesji Rady Powiatu
1852
Oświadczenia majątkowe 2015
1814
Skład osobowy Rady Powiatu
1803
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
1796
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1780
Oświadczenia majątkowe 2018
1622
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1396
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
1336
Komisje Rady Powiatu
1184
Interpelacje i wnioski
1121
Imienne wykazy głosowań radnych
862
Nagrania obrad Rady Powiatu
628

Dział: Prawo lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Zarządu 2015
81014
Uchwały Zarządu 2016
62747
Uchwały Zarządu 2017
56479
Uchwały Zarządu 2018
44936
Uchwały Zarządu 2019
26669
Zarządzenia wewnętrzne 2015
21014
zarzadzenia_wewnetrzne_2015_archiwum
20114
Zarządzenia wewnętrzne 2017
19420
Protokoły 2015
16565
Zarządzenia wewnętrzne 2019
16269
Zarządzenia wewnętrzne 2018
15766
zarzadzenia_wewnetrzne_2016_archiwum
15323
Zarządzenia wewnętrzne 2016
13093
Protokoły 2016
10693
Prawo lokalne
10356
Uchwały Zarządu Powiatu
9535
Protokoły 2017
8799
Protokoły 2018
5965
Protokoły 2019
4770
Uchwały Zarządu 2020
4360
Zarządzenia Starosty Kieleckiego
4061
Zarządzenia Starosty Kieleckiego 2020
3739
Decyzje Starosty Kieleckiego
2387
Dyspozycje Starosty Kieleckiego
1699
Protokoły z posiedzeń Zarządu
1569
Postanowienia Zarządu
1455
Programy i strategie
1286
Projektowanie aktów normatywnych
1258
Protokoły 2020
1022
Zarządzenia wewnętrzne 2021 archiwum
192
Protokoły 2022
185
Uchwały Zarządu 2021
185
Zarządzenia wewnętrzne 2021
185
Zarządzenia wewnętrzne 2023
183
Zarządzenia wewnętrzne 2023 archiwum
178
Zarządzenia wewnętrzne 2022
173
Uchwały Zarządu 2023
166
Protokoły 2021
165
Protokoły 2023
161
Uchwały Zarządu 2022
161
Zarządzenia wewnętrzne 2022 archiwum
160
Zarzadzenia wewnetrzne 2020 archiwum
140
Zarzadzenia wewnetrzne 2019 archiwum
132
Zarządzenia wewnętrzne 2018 archiwum
58
Zarządzenia wewnętrzne 2017 archiwum
40
2015
2

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o zamiarze budowy 2016
80815
Informacje o zamiarze budowy 2015
70628
Informacje o zamiarze budowy 2017
58185
Informacje o zamiarze budowy 2018
57736
Informacje o zamiarze budowy 2019
38731
Informacje o zamiarze budowy 2020
11138
Informacje o zamiarze budowy
10983
Informacje o zamiarze budowy 2021
181
Informacje o zamiarze budowy 2022
156
Informacje o zamiarze budowy 2023
153

Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia i obwieszczenia 2018
28294
Ogłoszenia i obwieszczenia 2016
28070
Ogłoszenia i obwieszczenia 2019
22185
Ogłoszenia i obwieszczenia 2017
22036
Ogłoszenia i obwieszczenia 2015
15967
Ogłoszenia i obwieszczenia
14399
Ogłoszenia i obwieszczenia 2020
5148
Ogłoszenia i obwieszczenia 2021
184
Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
180
Ogłoszenia i obwieszczenia 2022
176
aktualnosci_ogloszenia
1
aktualnosci_index
1
news_content_pl
1

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
121619
Archiwum postępowań
6594
Plany udzielania zamówień publicznych
3453
Umowy, aneksy
2528
Postępowania zakończone
573
Postępowania rozstrzygnięte
438

Dział: Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
1

Dział: Rejestry Ewidencje i Archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestry Ewidencje i Archiwa
4575

Dział: Udostępnianie informacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole 2015
4963
Udostępnianie informacji
4480
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego / Zdawalność
2971
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego
2642
Kontrole w Starostwie 2016
2547
Kontrole 2016
1925
Wzory dokumentów
1474
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach
1431
Kontrole w Starostwie 2019
1187
Informacje z przeprowadzonych kontroli
1016
Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu
980
Udostępnianie informacji o środowisku
843
Kontrole w Starostwie 2017
809
Najwyższa Izba Kontroli
805
Wojewoda Świętokrzyski
780
Kontrole 2019
702
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kielcach
679
Kontrole 2017
677
Kontrole w Starostwie 2015
584
Kontrole w Starostwie 2018
530
Kontrole 2018
407
Kontrole w Starostwie 2020
329
Kontrole 2023
199
Kontrole 2022
188
Kontrole w Starostwie 2022
176
Kontrole 2020
142
Kontrole 2021
140
Kontrole w Starostwie 2021
136
Kontrole w Starostwie 2023
126

Dział: Jawność Finansów Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jawność Finansów Powiatu
3463
Informacja dotycząca Finansów Starostwa
1549
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2015 rok
1288
Sprawozdawczość budżetowa 2016
1283
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 r.
1198
Sprawozdawczość budżetowa 2015
1165
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 rok
1157
Sprawozdawczość budżetowa 2017
1075
Sprawozdawczość budżetowa 2018
979
Zasady Publikacji
964
Informacja dotycząca Finansów Powiatowych Jednostek Organizacyjnych
871
Sprawozdawczość budżetowa 2019
419
Sprawozdawczość budżetowa 2020
203

Dział: Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Podstrona Odwiedziny Ilość
Umowy i porozumienia 2016
17180
Umowy i porozumienia 2015
14069
Umowy i porozumienia 2017
11762
Umowy i porozumienia 2018
10109
Umowy i porozumienia 2019
6317
Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki
4315
Umowy i porozumienia 2020
1490
Umowy i porozumienia 2023
170
Umowy i porozumienia 2021
126
Umowy i porozumienia 2022
122

Dział: Praca w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze do pracy w Starostwie Powiatowym w Kielcach
137714
Praca w Starostwie
93078
Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy
44621
Ogłoszenia o naborze do pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu kieleckiego
33525
Procedura naboru
6870
Wzory dokumentów aplikacyjnych
400

Dział: Wybory

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory
3995
Informacje Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach
1085
Wybory Samorządowe 2018
993
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I
928
Wybory 2014
813
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
813
Obwieszczenia
623
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
599
Harmonogramy dyżurów
572
Obwieszczenia
546
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
356
obwieszcenia
7

Dział: Biuro Rzeczy Znalezionych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Biuro Rzeczy Znalezionych
5433

Dział: Petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2899

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
6019
Ewidencja_stowarzyszen_zwyklych
2

Dział: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
4527

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Organizacje pozarządowe
587

Dział: Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
582

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 821

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl