Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
720200
Strona główna BIP
130674
Wyniki wyszukiwania
7185
Poprzednia wersja komunikatu
2583
Mapa witryny BIP
2119
Jak korzystać z BIP
1678
Redakcja BIP
1480
Brak strony
1253
Jak szukać
1044
Poprzednia wersja
1036
Polityka prywatności
783
Statystyka strony
468
Zastrzeżenia prawne
341

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Podstawa prawna działania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podstawa prawna działania
2945
statut_powiatu_kieleckiego
4

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
411
Rekrutacja
324
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
309
Stawki i wskaźniki
308

Dział: Jak załatwić sprawę w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Karty usług i wzory - KT – Wydział Komunikacji i Transportu
24067
Karty usług i wzory B – Wydział Budownictwa
22921
Geodezja
21034
Jak załatwić sprawę w Starostwie
12933
Karty usług i wzory druków
12856
9. Zlecenie wykonania wyrysu z mapy ewidencyjnej lub wypisu z rejestru gruntów
8278
Wnioski i oświadczenia
8257
Karta Opisu Usługi B - 1 Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę lub wydawanie decyzji o pozwoleniu n
7512
Karta Opisu Usługi ZP-3 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)
7491
Karta Opisu Usługi B – 2/2 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia
6757
1. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji
5414
10.1. Zlecenie wykonania odbitek z mapy: zasadniczej, ewidencyjnej,
4432
Karty usług i wzory - RO – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
4426
Karta Opisu Usługi KT - 21 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
4262
Karta Opisu Usługi KT - 15 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (poza Powiatem Kieleckim)
3852
Karta Opisu Usługi B – 2/1 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy
3831
8. Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną
3732
16. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
3633
Karta Opisu Usługi KT - 8 Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu
3597
b_0
3596
Karty usług i wzory - GN – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
3493
Karta Opisu Usługi ZP - 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
3442
Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
3326
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice lub teściowie posiadali gospodarstwo rolne
3208
Karta Opisu Usługi KT - 13 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
3061
Karta Opisu Usługi KT - 14 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju
2632
17. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla projektantów)
2625
Karty usług i wzory - EK – Zespół ds. Edukacji
2389
Karta Opisu Usługi KT-4 Wydanie prawa jazdy (tytułem zmiany danych)
2368
14. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dla rzeczoznawców.
2317
Karty usług i wzory - GP – Geolog Powiatowy
2154
3. Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ lub Decyzji
2134
Karta Opisu Usługi B - 8 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
2089
Karta Opisu Usługi ZP - 5 Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych
1911
Karta Opisu Usługi B - 5 Wniosek o przeniesienie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podm
1910
10.2. Zlecenie wykonania odbitek z mapy inne materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
1896
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej
1712
Karta Opisu Usługi KT - 12 Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
1688
Karta Opisu Usługi KT - 17 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji
1661
Karta Opisu Usługi KT - 20 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą adresu właściciela, bez zmiany właściwości miejscowej organu
1642
Karta Opisu Usługi KT-3 Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem zniszczenia lub utraty)
1622
15. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
1578
Karta Opisu Usługi ZP-1 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
1524
13. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
1503
Karta Opisu Usługi KT - 9 Wtórnik dowodu rejestracyjnego
1502
Karta Opisu Usługi B - 3 Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
1480
Karta Opisu Usługi B - 4 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
1413
Karta Opisu Usługi B - 7 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
1406
Karta Opisu Usługi GN-6 Wykonywanie wyrysów
1367
Karty usług i wzory - ZP – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
1345
Karta usług i wzory - POZRON – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1323
Karta Opisu Usługi RO - 7 Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
1322
11. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
1305
Karta Opisu Usługi KT - 10 Wtórnik nalepki kontrolnej
1303
Karta Opisu Usługi KT-42 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej i stałej zmiany organizacji ruchu
1302
Karta Opisu Usługi POZRON - 1 Wn - W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1261
Karta Opisu Usługi GN-7 Wykonywanie wypisów
1192
Karta Opisu Usługi KT-6 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
1152
Ankieta
1144
Karta Opisu Usługi KT-2 Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
1142
Karta Opisu Usługi KT - 19 Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży
1139
Karta Opisu Usługi POZRON - 2 Wn - O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie
1130
Karta Opisu Usługi GN - 8 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w przeszłości
1129
Karty usług i wzory - OK - Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich
1096
Karta Opisu Usługi KT - 16 Rejestracja pojazdu marki SAM
1073
Karta Opisu Usługi KT-33 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
1036
Karta Opisu Usługi KT-41 Wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
1003
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi
984
Karta Opisu Usługi B - 6 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
982
Karta Opisu Usługi KT-23 Wydawanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
967
Karta Opisu Usługi KT-5 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
963
Karta Opisu Usługi KT-24 Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy
959
Karta Opisu Usługi RO - 2 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumen
947
Karta Opisu Usługi KT-34 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe
931
Karta Opisu Usługi KT-38 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
878
Karta Opisu Usługi KT-11 Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego i nalepki legalizacyjnej na tablice tymczasowe
858
Karta Opisu Usługi EK-6 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Kieleckiego
856
Karta Opisu Usługi GN - 1 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
853
Karta Opisu Usługi GN-9 Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych
851
Karta Opisu Usługi KT-28 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran
850
Karta Opisu Usługi KT-43 Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
849
Karta Opisu Usługi KT-22 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
839
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne
830
Karta Opisu Usługi KT-35 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
829
Karta Opisu Usługi KT-26 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drog
819
Karta Opisu Usługi OK - 2 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty n
811
Karta Opisu Usługi KT-31 Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty
802
Karta Opisu Usługi KT - 18 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
786
Karta Opisu Usługi KT-39 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran
777
Karta Opisu Usługi EK-4 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
765
Karta Opisu Usługi KT-7 Przywrócenie cofniętego uprawnienia
762
Karta Opisu Usługi RO - 5 Zgłoszenia
752
Karta Opisu Usługi KT-27 Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych spowodowana zmianą siedziby lub oz
732
Karta Opisu Usługi KT-37 Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 1. Samochodem osobowym. 2. Pojazdem
721
Karta Opisu Usługi OK - 1 Wydawanie zaświadczeń uczniowskim klubom sportowym / klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia, których statuty n
721
Karta Opisu Usługi GP - 5 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
718
Karta Opisu Usługi OK - 3 Wydawanie decyzji pozwalającej na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa i pochowanie ich na terenie powia
713
Karta Opisu Usługi EK-5 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy poziom wykszt
713
Karta Opisu Usługi POZRON - 3 Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności g
710
Karta Opisu Usługi KT-40 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
705
Karta Opisu Usługi EK-3 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
684
Karta Opisu Usługi KT-32 Wpis do ewidencji instruktorów
671
Karta Opisu Usługi EK-7 Wykreślenie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego
670
Karta Opisu Usługi KT-29 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
667
Karta Opisu Usługi KT-25 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powi
667
Karta Opisu Usługi RO - 4 Wydawanie kart wędkarskich
664
Karta Opisu Usługi EK-2 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych
648
Karta Opisu Usługi KT-30 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
641
Karta Opisu Usługi RO - 1 Przyznawanie, na wniosek właściciela, środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów
630
Karta Opisu Usługi KT-36 Wpis do ewidencji wykładowców
630
Karta Opisu Usługi GP - 1 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzyst
626
12. Zgłoszenie pracy kartograficznej.
609
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej
603
Karta Opisu Usługi EK-1 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
602
Karta Opisu Usługi RO - 9 Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów
587
Karta Opisu Usługi GN - 2 Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
585
Karta Opisu Usługi RO - 16 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
584
Karta Opisu Usługi GN-3 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przeniesienie działki gruntu pod budynkami
577
Karta Opisu Usługi GN-5 Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotnie
576
Karta Opisu Usługi RO - 8 Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
574
Karta Opisu Usługi GP - 2 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
572
Karta Opisu Usługi RO - 15 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
570
Karta Opisu Usługi ZP-2 Wydawanie karty parkingowej dla placówki
569
Karta Opisu Usługi GP - 4 Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza
568
Karta Opisu Usługi GN-4 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowa
544
Karta Opisu Usługi RO - 6 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
531
Karta Opisu Usługi RO - 10 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia
527
B_9
315
Karty usług i wzory - RK - Rzecznik Konsumentów
123
Karta Opisu Usługi RK - 1
74
druk_b_0
8
test
4
karty_uslug
1
Karty_uslug_i_druki_B
1

Dział: Platforma Elektroniczna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Platforma Elektroniczna
1

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Dokumenty Rozwojowe Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty Rozwojowe Powiatu
2364

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
965
Nieodplatna_pomoc_prawna
261
Petycje
1

Dział: Informacje ogólne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
4542
Informacje ogólne
4348
E-puap
1751
Informacje ogólne
1383
Herb i Flaga Powiatu Kieleckiego
1276
Redakcja BIP
677

Dział: Uchwały Zarządu

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Starostwo Powiatowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Starostwo Powiatowe
9022
Oświadczenia majątkowe 2016
4170
Oświadczenia majątkowe 2017
3995
Wydziały i komórki organizacyjne
3316
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3124
Oświadczenia majątkowe 2018
3026
Wydział Komunikacji i Transportu
2942
Oświadczenia majątkowe 2015
2734
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
2454
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
2439
Wydział Budownictwa
2105
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
2000
Kierownictwo
1890
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
1550
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1432
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1352
Zarząd
1343
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1178
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
1100
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1099
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1068
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1065
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
1048
Samodzielne komórki organizacyjne
959
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
898
Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich
856
Wydział Informacji i Promocji
855
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
810
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
805
Wydział Obsługi Infrastruktury
782
Geolog Powiatowy
748
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
718
Oświadczenia Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
717
Majątek powiatu
682
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim
666
Wydział Budżetu i Finansów
630
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
509
Współpraca zagraniczna
498
Informator dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
50
Oświadczenia Zarządu złożone na zakończenie kadencji 2014 - 2018
18
Oświadczenia majątkowe Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
7
oswiadczenia_pracownikow
3
Jednostki organizacyjne
2
wieloosobowe_stanowiska_pracy
2

Dział: Uchwały Rady Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwaly Rady Powiatu 2018 VI Kadencji
5

Dział: Rada Powiatu VI Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu VI Kadencji
333
Uchwały Rady Powiatu
124
Imienne wykazy głosowań radnych
114
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
105
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
103
Nagrania obrad Rady Powiatu
71
Skład osobowy Rady Powiatu
67
Komisje Rady Powiatu
47
Uchwały Rady Powiatu 2018r - VI kadencja
47
Uchwaly_Rady_Powiatu_2018
41
uchwaly_rady_powiatu_2018_vi_kadencji
11
Uchwały Rady Powiatu 2019r - VI kadencja
11
Uchwały Rady Powiatu 2023r - VI kadencja
8
Uchwały Rady Powiatu 2020r - VI kadencja
7
Uchwały Rady Powiatu 2021r - VI kadencja
7
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach
5
Uchwały Rady Powiatu 2022r - VI kadencja
4

Dział: Rada Powiatu V Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały 2015
23357
Uchwały 2016
12008
Uchwaly 2017
7581
Rada Powiatu V Kadencji
5437
Uchwały Rady Powiatu
3659
Uchwaly 2018
3500
Interpelacje i wnioski 2015
3275
Interpelacje i wnioski 2016
2440
Interpelacje i wnioski 2017
2075
Oświadczenia majątkowe 2016
1707
Oświadczenia majątkowe 2015
1465
Skład osobowy Rady Powiatu
1304
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
1297
Oświadczenia majątkowe 2017
1289
Protokoły z sesji Rady Powiatu
1265
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1251
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1047
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
923
Interpelacje i wnioski 2018
894
Komisje Rady Powiatu
855
Interpelacje i wnioski
778
Imienne wykazy głosowań radnych
468
Oświadczenia majątkowe 2018
398
Nagrania obrad Rady Powiatu
310

Dział: Prawo lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Zarządu 2015
47734
Uchwały Zarządu 2016
28477
Uchwały Zarządu 2017
18584
Zarządzenia wewnętrzne 2015
14902
Protokoły 2015
8893
Zarządzenia wewnętrzne 2016
8307
zarzadzenia_wewnetrzne_2015_archiwum
7034
Uchwały Zarządu 2018
6817
Zarządzenia wewnętrzne 2017
6606
Prawo lokalne
6568
zarzadzenia_wewnetrzne_2016_archiwum
5039
Protokoły 2016
4807
Uchwały Zarządu Powiatu
3474
Protokoły 2017
2823
Zarządzenia wewnętrzne 2018
2789
Zarządzenia wewnętrzne Starosty Kieleckiego
1790
Decyzje Starosty Kieleckiego
1315
Protokoły z posiedzeń Zarządu
989
Dyspozycje Starosty Kieleckiego
897
Protokoły 2018
821
Postanowienia Zarządu
799
Programy i strategie
784
Projektowanie aktów normatywnych
760
Zarządzenia wewnętrzne 2018 archiwum
9
Zarządzenia wewnętrzne 2017 archiwum
9
2015
2

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o zamiarze budowy 2016
43315
Informacje o zamiarze budowy 2015
38897
Informacje o zamiarze budowy 2017
18635
Informacje o zamiarze budowy 2018
10299
Informacje o zamiarze budowy
6902

Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia i obwieszczenia 2016
15713
Ogłoszenia i obwieszczenia 2017
10581
Ogłoszenia i obwieszczenia 2015
10116
Ogłoszenia i obwieszczenia
9033
Ogłoszenia i obwieszczenia 2018
8133
aktualnosci_ogloszenia
1
aktualnosci_index
1
news_content_pl
1

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
51037
Archiwum postępowań
3243
Plany udzielania zamówień publicznych
1546
Umowy, aneksy
1420
Postępowania zakończone
553
Postępowania rozstrzygnięte
437

Dział: Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
1

Dział: Rejestry Ewidencje i Archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestry Ewidencje i Archiwa
2757

Dział: Udostępnianie informacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole 2015
2775
Udostępnianie informacji
2723
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego / Zdawalność
2048
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego
1629
Kontrole w Starostwie 2016
1275
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach
946
Wzory dokumentów
933
Kontrole 2016
865
Informacje z przeprowadzonych kontroli
569
Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu
530
Wojewoda Świętokrzyski
522
Udostępnianie informacji o środowisku
517
Najwyższa Izba Kontroli
497
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kielcach
388
Kontrole w Starostwie 2017
351
Kontrole w Starostwie 2015
326
Kontrole 2017
282
Kontrole 2018
18
Kontrole w Starostwie 2018
17

Dział: Jawność Finansów Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jawność Finansów Powiatu
2053
Informacja dotycząca Finansów Starostwa
915
Sprawozdawczość budżetowa 2016
843
Sprawozdawczość budżetowa 2015
781
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 r.
778
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 rok
778
Sprawozdawczość budżetowa 2017
625
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2015 rok
620
Zasady Publikacji
567
Informacja dotycząca Finansów Powiatowych Jednostek Organizacyjnych
507
Sprawozdawczość budżetowa 2018
293

Dział: Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Podstrona Odwiedziny Ilość
Umowy i porozumienia 2016
7607
Umowy i porozumienia 2015
6462
Umowy i porozumienia 2017
3736
Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki
2377
Umowy i porozumienia 2018
1666

Dział: Praca w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze do pracy w Starostwie Powiatowym w Kielcach
74043
Praca w Starostwie
55253
Ogłoszenia o naborze do pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu kieleckiego
19836
Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy
19212
Procedura naboru
3548

Dział: Wybory

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory
2128
Wybory Samorządowe 2018
622
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I
563
Wybory 2014
556
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
424
Obwieszczenia
372
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
342
Harmonogramy dyżurów
341
Informacje Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach
333
Obwieszczenia
286
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
96
obwieszcenia
7

Dział: Biuro Rzeczy Znalezionych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Biuro Rzeczy Znalezionych
3201

Dział: Petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
1254

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
2510
Ewidencja_stowarzyszen_zwyklych
2

Dział: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
2557

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 468

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl