Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2019

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego (2019-11-18)

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi gminnej nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w miejscowości Ciosowa oraz na działce drogowej nr 399 w miejscowości Ćmińsk, o łącznej długości 1 790 m, gmina Miedziana Góra".

Obwieszczenie (2019-11-14)

Obwieszczenie dot. materiału dowodowego w związku z uchyleniem decyzji Starosty Kieleckiego znak: RO-II.6222.1.2016 r. z dnia 9 sierpnia 2018 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego w sprawie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów innych niż niebezpieczne.

Ogłoszenie (2019-11-13)

Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 68/300/2019 z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego...

Ogłoszenie (2019-11-13)

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Łopuszno obręb Lasocin oznaczonej jako działka nr 486.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach (2019-11-13)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Kielce prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0017 miasto Kielce, gmina Kielce.

Ogłoszenie (2019-11-13)

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Mniów obręb Grzymałków oznaczonej jako działka nr 124.

Ogłoszenie (2019-11-13)

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Łopuszno obręb Lasocin oznaczonej jako działka 493/2.

Zawiadomienie (2019-11-08)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i przyjęciu granic do podziału, dotyczy działki o nr. 213 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Koziel, gmina Raków.

Zawiadomienie (2019-11-08)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i przyjęciu granic do podziału, dotyczy działki o nr. 213 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Koziel, gmina Raków.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego (2019-11-06)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wód Polskich KR.ZUZ.1.421.217.2019.GP dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych w Mojczy, gmina Daleszyce dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Mójczy.

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6593

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl