Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2020

Zawiadomienie (2020-07-08)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 943/2, obręb Lasocin, gmina Łopuszno.

Zawiadomienie (2020-07-08)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 486, obręb Lasocin, gmina Łopuszno.

Zawiadomienie (2020-07-08)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 124, obręb Grzymałków, gmina Mniów.

Zawiadomienie (2020-07-08)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 64/4, obręb 0013 Piekoszów, gmina Piekoszów.

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego (2020-07-08)

Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rejonie ulicy Krajobrazowej 107 w obrębie Masłów Drugi gm. Masłów oznaczonej jako działka nr 976/2.

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego (2020-07-08)

Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rejonie ulicy Krajobrazowej 136 w obrębie Masłów Drugi gm. Masłów oznaczonej jako działka nr 950.

Zawiadomienia (2020-07-07)

Zawiadomienia o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków, działka nr 403, obręb 0019 Włochy, gmina Nowa Słupia.

Zawiadomienie (2020-07-07)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków działki 519/2, obręb Zagnańsk.

Zawiadomienie (2020-07-07)

Zawiadomienie o ustaleniu/wyznaczeniu przebiegu granic działki nr 200, obręb Przededworze, gm. Chmielnik

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach (2020-07-07)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, znak: KR.ZUZ.1.4210.66.2020.MR z 30 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny".

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3262

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl