Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2020

Zawiadomienie (2020-01-24)

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w Marzyszu, gmina Daleszyce.

Zawiadomienie (2020-01-22)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie Tokarnia, gmina Chęciny.

Zawiadomienie (2020-01-22)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie Tokarnia, gmina Chęciny.

Zawiadomienie (2020-01-22)

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w Niwach Daleszyckich, gmina Daleszyce.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego (2020-01-22)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wód Polskich KR.RUZ.421.1.329.2019.DP o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie zakładu górniczego z wód podziemnych dopływających do V poziomu eksploatacyjnego Kopalni Dolomitu "Radkowice".

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach (2020-01-21)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 13 Secemin, gmina Secemin.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach (2020-01-21)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Snochowice, gmina Łopuszno.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach (2020-01-21)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 26 Zrecze Duże, gmina Chmielnik.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach (2020-01-21)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Szczukowice, gmina Piekoszów.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach (2020-01-21)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 22 Łopuszno, gmina Łopuszno.

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 199

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl