Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2020

ZAWIADOMIENIE (2020-10-20)

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomości identyfikator zgłoszenia GN-III.6640.7078.2020.

ZAWIADOMIENIE (2020-10-20)

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Zbelutka Nowa, gmina Łagów - obszar wiejski, powiat kielecki, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka drogowa nr 382 i działka nr 374 z działkami sąsiednimi.

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego (2020-10-19)

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku.”

ZAWIADOMIENIE (2020-10-19)

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów oraz o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości do podziału, dot. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 160, położonej w gm. Chmiełnik-obszar wiejski, obręb 0015 Minostowice.

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego (2020-10-19)

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 19 października 2020 r., znak: B-II.672.5.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ UL. J. H. DĄBROWSKIEGO OD KM 0+000 DO KM 0+483,60 ORAZ BUDOWIE DROGI GMINNEJ UL. B/N OD KM 0+000 DO KM 0+383,00 REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA PN.: „BUDOWA I PRZEBUDOWA ULIC J. H. DĄBROWSKIEGO W MSC. CHĘCINY (...)

Informacja Starosty Kieleckiego (2020-10-16)

Informacja Starosty Kieleckiego z dnia 14 października 2020 r. o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Eustachów gmina Łopuszno oznaczonej jako działka nr 152/1, w celu przeprowadzenia demontażu linii elektroenergetycznej napowietrznej SN.

Zawiadomienie (2020-10-15)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów, dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 143/2 i 144, obręb geodezyjny 0002 Duraczów, gmina Łagów.

Zawiadomienie (2020-10-15)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów, dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 536/1, obręb geodezyjny 0002 Bolmin, gmina Chęciny.

Zawiadomienie (2020-10-15)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów, dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 536/1, obręb geodezyjny 0002 Bolmin, gmina Chęciny.

Zawiadomienie (2020-10-15)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów, dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 536/1, obręb geodezyjny 0002 Bolmin, gmina Chęciny.

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7113

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl