Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2015

Informacja o wyniku przetargu (2015-12-23)

Zarząd Powiatu w Kielcach informuje o przeprowadzeniu I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego położonej w obrębie 14 - Starochęciny, gm. Chęciny.

Informacja o wyniku przetargu (2015-12-23)

Zarząd Powiatu w Kielcach informuje o przeprowadzeniu I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego położonej w obrębie 14 - Starochęciny, gm. Chęciny.

Ogłoszenie (2015-12-21)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 01 Będziaki gm. Czarnocin.

Ogłoszenie (2015-12-21)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 14 Mieczyn gm. Krasocin.

Ogłoszenie (2015-12-21)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 12 Kurozwęki gm. Staszów.

Ogłoszenie (2015-12-09)

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, obręb 0002 Bolmin, gm. Chęciny.

Ogłoszenie (2015-12-09)

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, obręb 0018 Raków, gm. Raków.

Ogłoszenie (2015-12-09)

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, obręb 03 Celiny, gm. Chmielnik.

Informacja o wyniku przetargu (2015-12-04)

Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu III ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Dąbrowa gmina Masłów.

Ogłoszenie (2015-11-30)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Kieleckiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 16436

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl