Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2015

Ogłoszenie (2015-11-13)

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia ponadgminnego domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Ogłoszenie (2015-11-13)

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

Ogłoszenie o przetargu (2015-11-12)

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Starochęciny gm. Chęciny, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego.

Ogłoszenie (2015-10-30)

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ogłoszenie (2015-10-27)

Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski, obręb Kostomłoty I gmina Miedziana Góra oraz obręb 01 Chęciny gmina Chęciny.

Ogłoszenie (2015-10-27)

Starosta Kielecki informuje o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Łosień gmina Piekoszów, w celu przeprowadzenia konserwacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Łośnice - Kielce.

Ogłoszenie o trzecim przetargu (2015-10-26)

Starosta Kielecki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym 0004 Dąbrowa, gm. Masłów.

Informacja o wyniku przetargu (2015-10-22)

Zarząd Powiatu w Kielcach informuje o przeprowadzeniu II ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0008 Mąchocice Kapitulne gmina Masłów.

Ogłoszenie (2015-10-19)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 6 Ciszyca Kolonia, gmina Tarłów.

Ogłoszenie (2015-10-19)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 12 Dorotka gmina Tarłów.

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 15470

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl