Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2015

Ogłoszenie (2015-10-19)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 12 Kurozwęki gm. Staszów.

Zawiadomienie (2015-09-28)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb 0002 Bolmin.

Zawiadomienie (2015-09-28)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb 0003 Korzecko.

Informacja (2015-09-28)

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Poddziałania 8.1.1 RPO WŚ.

Zawiadomienie (2015-09-22)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb 0002 Chęciny.

Zawiadomienie (2015-09-22)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb 0001 Chęciny.

Informacja (2015-09-16)

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości Powiatu Kieleckiego przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gminie Chęciny, obręb 0014 - Starochęciny.

Ogłoszenie o II przetargu (2015-09-15)

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0008 Mąchocice Kapitulne, gm. Masłów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 443 o powierzchni 0,6100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW NR KI1L/00106344/3.

Ogłoszenie (2015-09-07)

Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia w obrębie Wola Murowana gmina Sitkówka-Nowiny.

Informacja (2015-08-04)

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Sitkówka-Nowiny, obręb 0004 Wola Murowana.

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 15465

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl