Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2015

Obwieszczenie (2015-07-22)

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 21.07.2015 r. o wydaniu dla PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 4 na terenie Leśnictwa Huta, inwestycja na działkach nr ewid.: 706, 707, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719/2, 721, 722, 723, 724, 725 obręb Huta Nowa gm. Bieliny"

Obwieszczenie (2015-07-22)

Obwieszczenie z dnia 21.07.2015r. o wydaniu dla PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 12 i 13 na terenie Leśnictwa Paprocice, inwestycja na działkach nr ewid: 706 Huta Nowa, gm. Bieliny oraz na działkach nr ewid: 258, 259, 260,261,262,263,264,265,266,267,268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 obręb Małacentów, gm. Łagów"

Ogłoszenie (2015-06-24)

Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, przez zezwolenie na przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski.

Informacja o wyniku przetargu (2015-06-03)

Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu II ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Dąbrowa gm. Masłów.

Informacja o wyniku przetargu (2015-06-03)

Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu II ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0015 Suków gm. Daleszyce.

Obwieszczenie (2015-05-11)

Starosta Kielecki informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 4 na terenie Leśnictwa Huta, inwestycja na działkach nr ewid.: 706, 707, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719/2, 721, 722, 723, 724, 725 obręb Huta Nowa gm. Bieliny" na obszar Natura 2000 - Ostoja Jeleniowska PLH260028.

Obwieszczenie (2015-05-11)

Starosta Kielecki informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 12 i 13 na terenie Leśnictwa Paprocice, inwestycja na działkach nr ewid.: 706 obręb Huta Nowa gm. Bieliny oraz na działkach nr ewid.: 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, obręb Małacentów gm. Łagów" na obszar Natura 2000 - Ostoja Jeleniowska PLH260028.

Zawiadomienie (2015-04-27)

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Skrzelczyce gmina Pierzchnica

Informacja o wyniku przetargu (2015-04-24)

Zarząd Powiatu w Kielcach informuje o przeprowadzeniu I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0008 Mąchocice Kapitulne gm. Masłów.

Zawiadomienie (2015-04-23)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w obrębie Zrecze Małe gmina Chmielnik.

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 15463

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl