Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2015

Ogłoszenie o II przetargu (2015-04-21)

Starosta Kielecki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Daleszyce i gminie Masłów.

Informacja o wyniku przetargu (2015-04-03)

Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0017 Szczukowskie Górki gm. Piekoszów.

Ogłoszenie (2015-03-18)

Starosta Kielecki informuje, że nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położona w obrębie Słopiec gmina Daleszyce oznaczona numerem działki 780 o powierzchni 0,0400 ha, przeznaczona jest do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie prac związanych z przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Słopiec gmina Daleszyce.

Ogłoszenie o przetargu (2015-03-11)

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0008 Mąchocice Kapitulne, gm. Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 443 o powierzchni 0,6100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW NR KI1L/00106344/3.

Informacja o wyniku przetargu (2015-03-11)

Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Dąbrowa gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: Nr 219/10 o pow. 0,0830 ha, Nr 367/6 o pow. 0,0662 ha, ujawnione w księdze wieczystej w KW KI1L/00024039/3.

Informacja o wyniku przetargu (2015-03-10)

Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0015 Suków gm. Daleszyce.

Ogłoszenie (2015-03-05)

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2015 rok dla organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie o przetargu (2015-02-18)

Starosta Kielecki, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0017 Szczukowskie Górki, gm. Piekoszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: Nr 552/18 o powierzchni 0,0300 ha, Nr 552/20 o powierzchni 0,0200 ha, dla której Sad Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW NR KI1L/00144740/7.

Informacja o wyniku przetargu (2015-02-06)

Starosta Kielecki informuje o przeprowadzeniu II ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0014 Smyków gmina Daleszyce.

Ogłoszenie (2015-01-30)

Starosta Kielecki informuje, że nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położona w obrębie Dąbrowa gmina Masłów oznaczona numerem działki 446, przeznaczona jest do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia.

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 15461

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl