Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2016

Informacja (2016-12-28)

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Powiatu Kieleckiego, usytuowanego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 43 w Podzamczu wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem wynoszącym 489/4584 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego jako działka numer 133/14,położonym w obrębie geodezyjnym 14 - Starochęciny gm. Chęciny...

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach (2016-12-12)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 18 Raków.

Ogłoszenie (2016-12-09)

Starosta Kielecki informuje o przeznaczeniu do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Belno gmina Zagnańsk.

Ogłoszenie (2016-11-24)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Kieleckiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach (2016-11-23)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące postępowania o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej przez posiadacza samoistnego położonej w Strawczynie.

Ogłoszenie (2016-11-21)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 8 Grójec, gmina Ćmielów.

Ogłoszenie (2016-11-18)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 18 Raków, gmina Raków.

Ogłoszenie o przetargu (2016-11-17)

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Powiatu Kieleckiego, usytuowanego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości nr 43 w Podzamczu, gm. Chęciny wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem wynoszącym 489/4584 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu...

Zawiadomienie (2016-11-10)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie geodezyjnym Kuźniaki, gm. Strawczyn.

Zawiadomienie (2016-11-10)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Tumlin-Wykień.

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 29997

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl