Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2017

Zawiadomienie (2017-12-15)

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych, obręb Gnieździska, gm. Łopuszno.

Zawiadomienie (2017-12-13)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości w miejscowości Zagnańsk gmina Zagnańsk.

Zawiadomienie (2017-12-13)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości w miejscowości Zagnańsk gmina Zagnańsk.

Zawiadomienie (2017-12-13)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości w miejscowości Zagnańsk gmina Zagnańsk.

Zawiadomienie (2017-12-07)

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Bilcza, gm. Morawica.

Ogłoszenie (2017-12-07)

Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie 0006 Kostomłoty I gm. Miedziana Góra, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Ogłoszenie (2017-11-29)

Starosta Kielecki informuje o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1944 położona w obr. 01 Bodzentyn gm. Bodzentyn, w celu przeprowadzenia remontu odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Ogłoszenie (2017-11-27)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Powiatu Kieleckiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ogłoszenie (2017-11-23)

Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Szewce gm. Sitkówka-Nowiny.

Ogłoszenie (2017-11-23)

Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Bilcza gm. Morawica.

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 23589

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl