Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2018

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich (2018-12-21)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z wylotu WYL1 do rowu przydrożnego oraz na wykonanie urządzeń wodnych w celu odwodnienia ul. Jana Pawła II w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem na odcinku 700 m, ul. Jana Pawła II w miejscowości Ćmińsk w gm. Miedziana Góra".

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich (2018-12-21)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania: "Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 0353T w ramach inwestycji: Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 0353T Wola Morawicka - Pierzchnica - Drugnia".

Zawiadomienie (2018-12-21)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w obrębie ewidencyjnym Oblęgór.

Zawiadomienie (2018-12-18)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości Pierzchnianka, gmina Pierzchnica.

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego (2018-12-12)

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku w ramach programu rewitalizacji Gminy Zagnańsk".

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich (2018-12-10)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych, przepustów pod zjazdami, przepustów drogowych w ciągu drogi gminnej - ul. Podglinie w miejscowości Ćmińsk, gm. Miedziana Góra.

Zawiadomienie (2018-12-07)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków, obręb Strojnów, gmina Pierzchnica.

Zawiadomienie (2018-12-07)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków, obręb Strojnów, gmina Pierzchnica.

Zawiadomienie (2018-12-07)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków, obręb Strojnów, gmina Pierzchnica.

Zawiadomienie (2018-12-07)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków, obręb Strojnów, gmina Pierzchnica.

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 31038

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl