Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i obwieszczenia 2019

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego (2020-01-07)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 23.12.2019 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję 4/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 16.09.2019 r., znak: B-II.672.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...

Zawiadomienie (2020-01-03)

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - nr 158/1 obręb Skrzelczyce.

Zawiadomienie (2020-01-03)

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie 0014 - Skrzelczyce, gm. Pierzchnica.

Zawiadomienie (2020-01-03)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Piotrów, gmina Łagów.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach (2020-01-03)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczące depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0006 m. Kielce.

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego (2020-01-02)

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 0582T w miejscowości Siekierno - Podmieście, gmina Bodzentyn.

Obwieszczenie (2019-12-31)

Starosta Kielecki zawiadamia strony postępowania oraz osoby zainteresowane, że w dniu 31.12.2019 r. wydał decyzję znak: RO-II.6222.1.2016 odmawiającą udzielenia pozwolenia zintegrowanego dot. zbierania i przetwarzania odpadów dla BIO-MED Sp. z o.o., stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Kieleckiego znak: RO-II.6233.33.2014 z dnia 23 października 2014 roku, uchylenia decyzji Starosty Kieleckiego...

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego (2019-12-23)

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi łączącej drogę gminną 308043T Makoszyn - Stary Młyn z drogą gminną 308026 T Lechów - Węgliska - Dąbrowa.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu (2019-12-20)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu dot. wydania decyzji z dnia 5 grudnia 2018 r., znak: WA.ZAZ.4.421.3.65.2019.MG, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T w miejscowości Siekierno - Podmieście, gmina Bodzentyn".

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wód Polskich (2019-12-16)

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wód Polskich KR.RUZ.421.1.329.2019.DP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie zakładu górniczego z wód podziemnych dopływających do V poziomu eksploatacyjnego Kopalni Dolomitu "Radkowice" o rzędnej +184 m n.p.m. na potrzeby wydobycia złoża dolomitów Radkowice-Podwole.

Redakcja strony: Ogłoszenia i obwieszczenia 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26347

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl