Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Gminą Łagów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7693.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Gminą Masłów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7666.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Chmielnik w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7665.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7664.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7662.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7660.html

Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 68/300/2019 z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7643.html


Porozumienie Nr 2/2019 zawarte w dniu 20 września 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2019 roku.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie-Nr-22019/idn:7620.html


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pod nazwą "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku".

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7588.html


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku:

 http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie-Zarzdu-Powiatu-w-Kielcach/idn:7525.html

 

Aktualny harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  obowiązujący od dnia 20 września 2019 roku.

 

 1. 1.      Starostwo Powiatowe w Kielcach (dwa punkty)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

czynny w dniach:

 poniedziałek, czwartek,  piątek w godz. od 7 00  1100

 wtorek, środa, w godz. od 7 00  do 15 00

 

Adwokat  Hubert Kochanowski przyjmuje w dniach:

poniedziałek w godz. od 7 00  do 1100,

 

Adwokat  Tomasz Surdej przyjmuje w dniach:

piątek w godz. od 7 00  do 1100,

 

Radca Prawny Monika Wierzbowska przyjmuje w dniach:  

wtorek w godz. od 7 00  do 15 00,

czwartek w godz. od 7 00  do 1100,

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej :

 

czynny w dniach:

poniedziałek, czwartek, piątek w godz. od 1115  do1515,

środa w godz. od 7 00 do 15 00

 

Radca Prawny Aneta Jach –Świerczyńska przyjmuje w dniach:

poniedziałek w godz. od 1115 do 1515 ,

 

Radca Prawny Przemysław Prendota przyjmuje w dniach:

środa w godz. od 700 do 1100,

 

Radca Prawny Anna Grzegolec przyjmuje w dniach:

środa w godz. od 1115 do 1515,

 

Adwokat Maciej Henke przyjmuje w dniach:

czwartek w godz. od 1115 do 1515,

 

Adwokat Marcin Kurasiewicz przyjmuje w dniach:

Piątek w godz. od 1115 do 1515

 

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kielcach : (41) 200 15 72

 

 1. 2.      Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

czynny w dniach:

poniedziałki w godz. od 1200 do1600

od wtorku  do piątku w godz. od  900do 1300

 

Adwokat Alicja Brzezińska  przyjmuje w dniach:

wtorek   w godz. od 900 do 1300,

 

Adwokat Agnieszka Zuba przyjmuje w dniach:

czwartek w godz. od  900 do 1300,

 

Adwokat Paweł Rzońca przyjmuje w dniach:

środa w godz. od  900 do 1300

 

Radca Prawny Michał Rachudała  przyjmuje w dniach:     

poniedziałek w godz. od 1200  do 1600,

piątek w godz. od  900 do 1300  ,

 

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku:  (41)  354-32-73 wew. 308

 

 1. 3.      Szkoła Podstawowa w Mniowie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

czynny w dniach:

poniedziałek, środa, piątek w godz. od 800  do 1200,

wtorek, czwartek w godz. od 1200  do 1600

 

Adwokat  Dorota Duda przyjmuje w dniach:

wtorek w godz. od 12 00 do 1600,

 

Adwokat  Rafał Karpiński przyjmuje w dniach:

czwartek w godz. od 12 00 do 1600,

 

Adwokat Piotr Poniewierski przyjmuje w dniach:

środa w godz. od 8 00  do 1200,

 

Radca Prawny Michał Sowiński przyjmuje w dniach:     

poniedziałek w godz. od 8 00   do 1200,

piątek w godz. od 8 00  do 1200,

 

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Szkole Podstawowej w Mniowie:  (41)  373 70 18

 

 1. 4.      Urząd Gminy w Łopusznie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

czynny w dniach:

od poniedziałku do piątku w godz. od 12 00 do 1600

Adwokat  Krzysztof Król przyjmuje w dniach:

piątek w godz. od 12 00 do 1600,

 

Adwokat  Marcin Jaskólski przyjmuje w  dniach:

 poniedziałek w godz. od 12 00 do 1600,

 

Radca Prawny Aleksandra Hojnowska – Orłowska przyjmuje w dniach:     

wtorek w godz. od 12 00 do 1600,

środa w godz. od 12 00 do  1600,

czwartek w godz. od 12 00 do 1600,

 

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Urzędzie Gminy w Łopusznie:  (41)  391 40 01 wew. 31

 

 1. 5.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej :

czynny w dniach:

poniedziałek, wtorek  w  godz. od 900  do 1300 ,

środa, czwartek,  w  godz. od 1100  do 1500,

piątek  w  godz. od 1200   do 1600

 

Adwokat Jakub Sikora przyjmuje w dniach:

poniedziałek w  godz. od 900  do 1300,

 

Adwokat Katarzyna Suchańska przyjmuje w dniach:

wtorek w  godz. od 900  do 1300,

 

Radca Prawny Adrianna Wilczkowska przyjmuje w dniach:

środa w  godz. od 1100  do 1500,

 

Radca Prawny Anna Wojnowska przyjmuje w dniach:

czwartek w  godz. od 1100  do 1500,

 

Adwokat Natalia Gawrońska – Zięba przyjmuje w dniach:

piątek w  godz. od 1200   do 1600,

 

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie:  (41) 311-08-70

 

 1. 6.      Urząd Miasta i Gminy w Łagowie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej;

punkt czynny w dniach:

w poniedziałek w godz. od 12 00  do 1600,

we wtorek, środę, czwartek, piątek w  godz. od 800 do 1200

 

Adwokat Adrian Sadaj przyjmuje w dniach:

poniedziałek w godz. od 12 00  do 1600 ,

 

Radca Prawny Magdalena Konieczna - Różycka przyjmuje w dniach:

wtorek w  godz. od 800 do 1200 ,

 

Radca Prawny Agnieszka Kot przyjmuje w dniach:

środa w  godz. od 800 do 1200  ,

 

Radca Prawny Krzysztof Włodarczyk przyjmuje w dniach:

czwartek w  godz. od 800 do 1200,

 

Adwokat Kamil Długosz przyjmuje w dniach:

piątek w  godz. od 800 do 1200,

 

Telefon do punktu świadczenia Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie:  (41)  343 70 54

 

 1. 7.      Urząd Gminy w Górnie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej;

punkt czynny w dniach:

poniedziałek,  środa, czwartek, piątek w  godz.  od 800 do1200 ,                 

we  wtorek od godz. od 1300 do 1700,

 

Adwokat Jacek Grochowalski przyjmuje w dniach:

poniedziałek w  godz.  od 800 do1200

 

Radca Prawny Katarzyna Świderska przyjmuje w dniach:

wtorek w  godz.  od 1300 do 1700

 

Adwokat Anna Zapart przyjmuje w dniach:

środa w  godz.  od 800 do1200

 

Radca Prawny Sylwia Lisowska -Krakowiak przyjmuje w dniach:

czwartek w  godz.  od 800 do1200

 

Adwokat Małgorzata  Król przyjmuje w dniach:

piątek w  godz.  od 800 do1200

 

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  z siedzibą w Urzędzie Gminy w Górnie:  (41) 30 23 641       

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna [ 3 ]
Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-01-07 14:46
Fudali-Rogóz Małgorzata
201.48KB
Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
19-01-04 14:18
Jedynak Agnieszka
284.57KB
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
18-12-29 14:51
Jedynak Agnieszka
90.17KB

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4221

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl