Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku”.

http://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia_i_obwieszczenia/Ogloszenia_i_obwieszczenia_2020/Ogoszenie/idn:10223.html


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku".

http://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia_i_obwieszczenia/Ogloszenia_i_obwieszczenia_2020/OGOSZENIE-OTWARTEGO-KONKURSU-OFERT/idn:9980.html

 

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku.” oraz Uchwała Nr 157/358/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku.”

http://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia_i_obwieszczenia/Ogloszenia_i_obwieszczenia_2020/Ogoszenie-Starosty-Kieleckiego/idn:9806.html


Komunikat o działalności Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Daleszycach

Informujemy, że budynek Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach przy ulicy Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce, został zamknięty dla mieszkańców i funkcjonuje w trybie pracy wewnętrznej.

W związku z powyższym, ze świadczenia z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach przy ul. Sienkiewicza 11,  można skorzystać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) poprzez telefon, e-mail lub komunikator internetowy.

W tej sytuacji nie obowiązuje obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Poniżej wykaz punktów z terenu Powiatu Kieleckiego wraz z informacją o formie udzielania porad.

 

WYKAZ PUNKTÓW NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2020 ROKU

 

PUNKT

SIEDZIBA

PUNKTU

CZAS PRACY PUNKTU

RODZAJ

PUNKTU

Punkt Nr 1

Podmiot prowadzący ORA/OIRP

Starostwo Powiatowe

w Kielcach

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

poniedziałek – piątek:

7:00 – 11:00

(osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 2

Podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

Starostwo Powiatowe

w Kielcach

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

poniedziałek – piątek:

11:15 – 15:15

(osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Punkt Nr 3

Podmiot prowadzący ORA/OIRP

Urząd Miasta

i Gminy w Chmielniku

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

poniedziałek: 12:00 – 16:00

wtorek – piątek:

9:00 – 13:00

(osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 4

Podmiot prowadzący ORA/OIRP

Urząd Gminy

w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

poniedziałek, środa, piątek:

8:00 – 12:00

wtorek, środa:

12:00 – 16:00

(zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 5

Podmiot prowadzący ORA/OIRP

Urząd Gminy

w Łopusznie

ul. Konecka 12

26-070 Łopuszno

poniedziałek – piątek:

12:00 – 16:00

 (osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 6

Podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

Zespół Szkolno- Przedszkolny

w Daleszycach

ul. Sienkiewicza 11

26-021 Daleszyce

poniedziałek, piątek:

13:00 – 17:00

wtorek: 9:00 – 13:00

środa: 10:00 – 14:00

czwartek: 8:00 – 12:00

(zdalnie)

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Punkt Nr 7

 Podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

Urząd Miasta i Gminy w Łagowie

ul Rynek 62

26-025 Łagów

poniedziałek: 12:00 – 16:00

wtorek – piątek:

8:00 – 12:00

(osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 8

Podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Masłowie

ul. Jana Pawła II 5

26-001 Masłów

poniedziałek, wtorek:

9:00 – 13:00

środa, czwartek:

11:00 – 15:00

piątek: 12:00 – 16:00

(osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji odbywa się po uprzednim umówieniu terminu pod numerem telefonu 41 200-17-85, w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

 

Komunikat o działalności Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mniowie

Starostwo Powiatowe w Kielcach informuje, że porady prawne w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mniowie, znajdującym się w budynku Urzędu Gminy w Mniowie z siedzibą przy ul. Centralnej 9, 26-080 Mniów, realizowane będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy). Powyższa sytuacja spowodowana jest zamknięciem i przejściem Urzędu Gminy w Mniowie, w tryb pracy wewnętrznej.

Z porad udzielanych w pozostałych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kieleckiego, można skorzystać osobiście oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

Ponadto informujemy, że przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

  • beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
  • osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W celu umówienia się na zdalną lub osobistą poradę należy zadzwonić pod nr telefonu 41 200-17-85, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać:

-  przesyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,

- przesyłając na adres e-mail: nieodplatnapomocprawna[at]powiat.kielce.pl.Nieodpłatna pomoc prawna także dla jednoosobowych firm:

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Pomoc-prawna-dla-firm/idn:8208.html

 

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Zmiany-w-udzielaniu-nieodplatnych-porad/idn:7501.html


Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku", zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. w Kielcach

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Umowa/idn:7933.html

Umowa zawarta w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Umowa/idn:7854.html

Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2020 roku zawarte w dniu 25 listopada 2019 r. w Kielcach.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7754.html

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Powiatu Kieleckiego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku.

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7722.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Gminą Łagów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7693.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Gminą Masłów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7666.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Chmielnik w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7665.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7664.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7662.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7660.html

Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 68/300/2019 z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7643.html


Porozumienie Nr 2/2019 zawarte w dniu 20 września 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2019 roku.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie-Nr-22019/idn:7620.html


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pod nazwą "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku".

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7588.html


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku:

 http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie-Zarzdu-Powiatu-w-Kielcach/idn:7525.html

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna [ 18 ]
Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy De Minimis. Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy De Minimis.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-09-01 09:59
Jedynak Agnieszka
188.53KB
Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia beneficjenta Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia beneficjenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-09-01 09:58
Jedynak Agnieszka
330.49KB
Załącznik nr 2 - zaświadczenie przekazywane beneficjentowi po udzieleniu pomocy Załącznik nr 2 - zaświadczenie przekazywane beneficjentowi po udzieleniu pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-09-01 09:58
Jedynak Agnieszka
249.76KB
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-06-10 12:02
Jedynak Agnieszka
533.02KB
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-06-10 12:00
Jedynak Agnieszka
901.37KB
Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-06-10 11:56
Jedynak Agnieszka
859.75KB
Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-06-10 11:56
Jedynak Agnieszka
721.96KB
Karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-06-10 14:03
Jedynak Agnieszka
855.43KB
Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-03-16 14:29
Jedynak Agnieszka
54.5KB
Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna pomoc prawna Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna pomoc prawna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-03-16 14:28
Jedynak Agnieszka
79KB
Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna mediacja Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna mediacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-03-16 14:27
Jedynak Agnieszka
52.5KB
Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-03-16 14:26
Jedynak Agnieszka
479.5KB
Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-01-15 15:03
Jedynak Agnieszka
330.75KB
Harmonogram (ORA i OIRP) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący od 1 października 2020 r. Harmonogram (ORA i OIRP) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący od 1 października 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
20-10-16 12:54
Jedynak Agnieszka
610.64KB
Harmonogram (SURSUM CORDA) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący od dnia 12 maja 2020 roku Harmonogram (SURSUM CORDA) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący od dnia 12 maja 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
20-05-12 07:42
Fudali-Rogóz Małgorzata
656.46KB
Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-01-07 14:46
Fudali-Rogóz Małgorzata
201.48KB
Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
19-12-31 13:16
Fudali-Rogóz Małgorzata
80.27KB
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa, mediacji Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa, mediacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
19-12-31 13:16
Fudali-Rogóz Małgorzata
75.12KB

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6803

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl