Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna także dla jednoosobowych firm:

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Pomoc-prawna-dla-firm/idn:8208.html

 

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Zmiany-w-udzielaniu-nieodplatnych-porad/idn:7501.html


Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku", zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. w Kielcach

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Umowa/idn:7933.html

Umowa zawarta w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Umowa/idn:7854.html

Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2020 roku zawarte w dniu 25 listopada 2019 r. w Kielcach.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7754.html

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Powiatu Kieleckiego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku.

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7722.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Gminą Łagów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7693.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Gminą Masłów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7666.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Chmielnik w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7665.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7664.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7662.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7660.html

Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 68/300/2019 z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7643.html


Porozumienie Nr 2/2019 zawarte w dniu 20 września 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2019 roku.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie-Nr-22019/idn:7620.html


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pod nazwą "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku".

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7588.html


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku:

 http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie-Zarzdu-Powiatu-w-Kielcach/idn:7525.html

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna [ 18 ]
Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy De Minimis. Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy De Minimis.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-09-01 09:59
Jedynak Agnieszka
188.53KB
Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia beneficjenta Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia beneficjenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-09-01 09:58
Jedynak Agnieszka
330.49KB
Załącznik nr 2 - zaświadczenie przekazywane beneficjentowi po udzieleniu pomocy Załącznik nr 2 - zaświadczenie przekazywane beneficjentowi po udzieleniu pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-09-01 09:58
Jedynak Agnieszka
249.76KB
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-06-10 12:02
Jedynak Agnieszka
533.02KB
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-06-10 12:00
Jedynak Agnieszka
901.37KB
Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-06-10 11:56
Jedynak Agnieszka
859.75KB
Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-06-10 11:56
Jedynak Agnieszka
721.96KB
Karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-06-10 14:03
Jedynak Agnieszka
855.43KB
Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-03-16 14:29
Jedynak Agnieszka
54.5KB
Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna pomoc prawna Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna pomoc prawna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-03-16 14:28
Jedynak Agnieszka
79KB
Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna mediacja Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna mediacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-03-16 14:27
Jedynak Agnieszka
52.5KB
Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-16 14:26
Jedynak Agnieszka
479.5KB
Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-01-15 15:03
Jedynak Agnieszka
330.75KB
Harmonogram (ORA i OIRP) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący od 17 września 2020 r. Harmonogram (ORA i OIRP) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący od 17 września 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
20-09-18 09:27
Jedynak Agnieszka
60.28KB
Harmonogram (SURSUM CORDA) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący od dnia 12 maja 2020 roku Harmonogram (SURSUM CORDA) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący od dnia 12 maja 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-05-12 07:42
Fudali-Rogóz Małgorzata
656.46KB
Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-01-07 14:46
Fudali-Rogóz Małgorzata
201.48KB
Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
19-12-31 13:16
Fudali-Rogóz Małgorzata
80.27KB
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa, mediacji Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa, mediacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
19-12-31 13:16
Fudali-Rogóz Małgorzata
75.12KB

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6019

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl