Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku", zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. w Kielcach

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Umowa/idn:7933.html

Umowa zawarta w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Umowa/idn:7854.html

Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2020 roku zawarte w dniu 25 listopada 2019 r. w Kielcach.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7754.html

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Powiatu Kieleckiego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku.

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7722.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Gminą Łagów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7693.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Gminą Masłów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7666.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Chmielnik w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7665.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7664.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7662.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7660.html

Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 68/300/2019 z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7643.html


Porozumienie Nr 2/2019 zawarte w dniu 20 września 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2019 roku.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie-Nr-22019/idn:7620.html


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pod nazwą "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku".

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7588.html


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku:

 http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie-Zarzdu-Powiatu-w-Kielcach/idn:7525.html

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna [ 6 ]
Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-01-15 15:03
Jedynak Agnieszka
330.75KB
Harmonogram (ORA i OIRP) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący w 2020 roku Harmonogram (ORA i OIRP) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-31 13:22
Fudali-Rogóz Małgorzata
60.37KB
Harmonogram (SURSUM CORDA) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący w 2020 roku Harmonogram (SURSUM CORDA) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-31 13:21
Fudali-Rogóz Małgorzata
68.3KB
Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-01-07 14:46
Fudali-Rogóz Małgorzata
201.48KB
Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
19-12-31 13:16
Fudali-Rogóz Małgorzata
80.27KB
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa, mediacji Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa, mediacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
19-12-31 13:16
Fudali-Rogóz Małgorzata
75.12KB

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4564

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl