Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna także dla przedsiębiorców

Ważna informacja dla mieszkańców powiatu - od kilku dni z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również korzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - nie zatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, oprócz oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, składają również oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W bieżącym tygodniu prawnicy w dalszym ciągu udzielają porad za pomocą środków komunikowania się na odległość.

 • telefonicznie;
 • pocztą elektroniczną;
 • komunikatorem internetowym.

W  celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy przesłać podpisany wniosek wraz z oświadczeniem:

-  na adres email:   lub,

- drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce lub,

- osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kielc, lub

- pozostawić wypełniony wniosek w urnie znajdującej się przy punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady wybranym sposobem porozumiewania się na odległość.
Prawnik podejmuje z Państwem kontakt w wyznaczonym dniu, godzinie i formie. 

 Aktualności oraz informacje dotyczące funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych:  

https://www.powiat.kielce.pl/dla_klienta/nieodplatna_pomoc_prawna.html

http:/pomoc_prawna/index.html

 Szczegółowe informacje: (041) 200 17 85

 

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Zmiany-w-udzielaniu-nieodplatnych-porad/idn:7501.html


Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku", zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. w Kielcach

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Umowa/idn:7933.html

Umowa zawarta w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Umowa/idn:7854.html

Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2020 roku zawarte w dniu 25 listopada 2019 r. w Kielcach.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7754.html

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Powiatu Kieleckiego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku.

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7722.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Gminą Łagów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7693.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Gminą Masłów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7666.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Chmielnik w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7665.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7664.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7662.html

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie/idn:7660.html

Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 68/300/2019 z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7643.html


Porozumienie Nr 2/2019 zawarte w dniu 20 września 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2019 roku.

http:/umowy_porozumienia/umowy_i_porozumienia_2019/Porozumienie-Nr-22019/idn:7620.html


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pod nazwą "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku".

http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie/idn:7588.html


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 roku:

 http:/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogoszenie-Zarzdu-Powiatu-w-Kielcach/idn:7525.html

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna [ 15 ]
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-06-10 12:02
Jedynak Agnieszka
533.02KB
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-06-10 12:00
Jedynak Agnieszka
901.37KB
Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-06-10 11:56
Jedynak Agnieszka
859.75KB
Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-06-10 11:56
Jedynak Agnieszka
721.96KB
Karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-06-10 14:03
Jedynak Agnieszka
855.43KB
Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-03-16 14:29
Jedynak Agnieszka
54.5KB
Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna pomoc prawna Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna pomoc prawna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-03-16 14:28
Jedynak Agnieszka
79KB
Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna mediacja Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna mediacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-03-16 14:27
Jedynak Agnieszka
52.5KB
Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-03-16 14:26
Jedynak Agnieszka
479.5KB
Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-01-15 15:03
Jedynak Agnieszka
330.75KB
Harmonogram (ORA i OIRP) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący w 2020 roku Harmonogram (ORA i OIRP) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-07-01 12:26
Fudali-Rogóz Małgorzata
60.31KB
Harmonogram (SURSUM CORDA) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący od dnia 12 maja 2020 roku Harmonogram (SURSUM CORDA) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego obowiązujący od dnia 12 maja 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-05-12 07:42
Fudali-Rogóz Małgorzata
656.46KB
Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-01-07 14:46
Fudali-Rogóz Małgorzata
201.48KB
Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
19-12-31 13:16
Fudali-Rogóz Małgorzata
80.27KB
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa, mediacji Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa, mediacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
19-12-31 13:16
Fudali-Rogóz Małgorzata
75.12KB

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5645

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl