Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu 2019

Uchwała Nr 52/219/2019 (2019-08-24)

Uchwała Nr 52/219/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

Uchwała Nr 52/218/2019 (2019-08-24)

Uchwała Nr 52/218/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącego ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr 52/217/2019 (2019-08-24)

Uchwała Nr 52/217/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 52/216/2019 (2019-08-24)

Uchwała Nr 52/216/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 52/215/2019 (2019-08-24)

Uchwała Nr 52/215/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 52/214/2019 (2019-08-24)

Uchwała Nr 52/214/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 52/213/2019 (2019-08-24)

Uchwała Nr 52/213/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 52/212/2019 (2019-08-24)

Uchwała Nr 52/212/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 52/211/2019 (2019-08-24)

Uchwała Nr 52/211/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie ustalenia nowego zawodu, w którym będzie kształcić Technikum im. Władysława Łokietka w Chęcinach wchodzące w strukturę Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

Uchwała Nr 50/210/2019 (2019-08-22)

Uchwała Nr 50/210/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 r.

Redakcja strony: Uchwały Zarządu 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3443

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl