Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu 2019

Uchwała Nr 79/372/2019 (2020-01-15)

Uchwała Nr 79/372/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 r.

Uchwała Nr 79/371/2019 (2020-01-15)

Uchwała Nr 79/371/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kieleckiego odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Daleszyce.

Uchwała Nr 79/370/2019 (2020-01-15)

Uchwała Nr 79/370/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Kieleckiego, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0011 Huta Podłysica, gmina Bieliny, wydzielonej na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0322T.

Uchwała Nr 78/369/2019 (2020-01-15)

Uchwała Nr 78/369/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok.

Uchwała Nr 78/368/2019 (2020-01-15)

Uchwała Nr 78/368/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2028.

Uchwała Nr 77/367/2019 (2020-01-15)

Uchwała Nr 77/367/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 r.

Uchwała Nr 77/366/2019 (2020-01-15)

Uchwała Nr 77/366/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 r.

Uchwała Nr 77/365/2019 (2020-01-15)

Uchwała Nr 77/365/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Kieleckiego, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0004 Ćmińsk Rządowy, gmina Miedziana Góra, wydzielonej na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0294T.

Uchwała Nr 77/364/2019 (2020-01-15)

Uchwała Nr 77/364/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Kieleckiego, położonych na terenie gminy Chęciny.

Uchwała Nr 77/363/2019 (2020-01-15)

Uchwała Nr 77/363/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach zgodnie z Uchwałą Nr 31/117/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Redakcja strony: Uchwały Zarządu 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10816

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl