Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu 2019

Uchwała Nr 63/280/2019 (2019-10-24)

Uchwała Nr 63/280/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2019 r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach, dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą, zabudowanej nieruchomości stanowiącej w udziale 1/2 własność Powiatu Kieleckiego (...)

Uchwała Nr 63/279/2019 (2019-10-24)

Uchwała Nr 63/279/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 r.

Uchwała Nr 63/278/2019 (2019-10-24)

Uchwała Nr 63/278/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 r.

Uchwała Nr 63/277/2019 (2019-10-24)

Uchwała Nr 63/277/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0001 Chmielnik obręb 01, gmina Chmielnik - miasto z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Mrucza, Chmielnik - miasto.

Uchwała Nr 63/276/2019 (2019-10-24)

Uchwała Nr 63/276/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0008 Ostrów, gmina Chęciny - obszar wiejski z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 0383T.

Uchwała Nr 63/275/2019 (2019-10-24)

Uchwała Nr 63/275/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2019 r. dotycząca wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi lokalnej położonej na terenie gminy Strawczyn do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Uchwała Nr 62/274/1/2019 (2019-10-24)

Uchwała Nr 62/274/1/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 20 września 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok.

Uchwała Nr 62/274/2019 (2019-10-24)

Uchwała Nr 62/274/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 20 września 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2028.

Uchwała Nr 62/273/2019 (2019-10-24)

Uchwała Nr 62/273/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 r.

Uchwała Nr 62/272/2019 (2019-10-24)

Uchwała Nr 62/272/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

Redakcja strony: Uchwały Zarządu 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6597

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl