Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu 2019

Uchwała Nr 82/385/2019 (2020-02-06)

Uchwała Nr 82/385/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 r.

Uchwała Nr 82/384/2019 (2020-02-06)

Uchwała Nr 82/384/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 r.

Uchwała Nr 82/383/2019 (2020-02-06)

Uchwała Nr 82/383/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektów pn.: "Droga bezpieczna dla pieszych" i "Bezpiecznie na rowerze", które uzyskały dofinansowanie w ramach rządowego "Programu Ograniczania Przestępczości (...)"

Uchwała Nr 81/382/2019 (2020-02-03)

Uchwała Nr 81/382/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Kielce - Wschód w Kielcach na Uchwałę Nr XLI/97/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i ich parkowanie.

Uchwała Nr 81/381/2019 (2020-02-03)

Uchwała Nr 81/381/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Kieleckiego w charakterze Partnera w projekcie pn. "Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement" współfinansowanym z Programu Europa dla obywateli (Europe for Citizens) (...)

Uchwała Nr 81/380/2019 (2020-02-03)

Uchwała Nr 81/380/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 r.

Uchwała Nr 81/379/2019 (2020-02-03)

Uchwała Nr 81/379/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2020 rok.

Uchwała Nr 81/378/2019 (2020-02-03)

Uchwała Nr 81/378/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028.

Uchwała Nr 81/377/2019 (2020-02-03)

Uchwała Nr 81/377/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 r.

Uchwała Nr 80/376/2019 (2020-02-03)

Uchwała Nr 80/376/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, bezprzetargowo, części nieruchomości o pow. 40 m2, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Kolberga 4, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Redakcja strony: Uchwały Zarządu 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 31532

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl