Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu 2020

Uchwała Nr 144/299/2020 (2020-10-15)

Uchwała Nr 144/299/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych nowo wybudowanej ulicy na przedłużeniu ulicy Olszewskiego do ulicy Zagnańskiej.

Uchwała Nr 144/298/2020 (2020-10-15)

Uchwała Nr 144/298/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2019 rok dla Dyrektora jednostki.

Uchwała Nr 144/297/2020 (2020-10-15)

Uchwała Nr 144/297/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 r.

Uchwała Nr 144/296/2020 (2020-10-15)

Uchwała Nr 144/296/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Kieleckiego „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2019/2020”.

Uchwała Nr 144/295/2020 (2020-10-15)

Uchwała Nr 144/295/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0318 T.

Uchwała Nr 144/294/2020 (2020-10-15)

Uchwała Nr 144/294/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0318 T.

Uchwała Nr 144/293/2020 (2020-10-15)

Uchwała Nr 144/293/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Uchwała Nr 144/292/2020 (2020-10-15)

Uchwała Nr 144/292/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

Uchwała Nr 144/291/2020 (2020-10-15)

Uchwała Nr 144/291/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Uchwała Nr 143/290/2020 (2020-10-15)

Uchwała Nr 143/290/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 września 2020 r. w sprawie w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 r.

Redakcja strony: Uchwały Zarządu 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6346

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl