Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu 2020

Uchwała Nr 122/160/2020 (2020-06-30)

Uchwała Nr 122/160/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach

Uchwała Nr 122/159/2020 (2020-06-30)

Uchwała Nr 122/159/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok

Uchwała Nr 122/158/202 (2020-06-30)

Uchwała Nr 122/158/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028

Uchwała Nr 122/157/2020 (2020-06-30)

Uchwała Nr 122/157/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach

Uchwała Nr 122/156/2020 (2020-06-30)

Uchwała Nr 122/156/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2020 r. dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia

Uchwała Nr 121/155/2020 (2020-06-30)

Uchwała Nr 121/155/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2020 r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/47/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr 121/154/2020 (2020-06-30)

Uchwała Nr 121/154/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 r.

Uchwała Nr 121/153/2020 (2020-06-30)

Uchwała Nr 121/153/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 r.

Uchwała Nr 121/152/2020 (2020-06-30)

Uchwała Nr 121/152/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kieleckiego za rok 2019

Uchwała Nr 121/151/2020 (2020-06-30)

Uchwała Nr 121/151/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej przekazania Gminie Daleszyce, Gminie Morawica, Gminie Chęciny, Gminie Piekoszów, Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników

Redakcja strony: Uchwały Zarządu 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1971

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl