Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne 2015 archiwum

Zarządzenie wewnętrzne Nr 85/2015 (2015-07-02)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 85/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań w ramach projektu "Scalanie gruntów wsi Mosty, gmina Chęciny, powiat kielecki" w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Zarządzenie wewnętrzne Nr 87/2015 (2015-07-02)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 87/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające ustalony na 2015 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 88/2015 (2015-07-02)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 88/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie Nr 89/2015 (2015-07-02)

Zarządzenie Nr 89/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno - pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i powiatowego szkolnego schroniska młodzieżowego, dla których organem prowadzącym jest powiat kielecki na okres od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 90/2015 (2015-07-02)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 90/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji: - środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu, będących na stanie ewidencyjnym Starostwa Powiatowego w Kielcach, -wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 91/2015 (2015-07-02)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 91/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające ustalony na 2015 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 93/2015 (2015-07-02)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 93/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Młodszego referenta do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 74/2015 (2015-07-01)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 74/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające ustalony na 2015 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 79/2015 (2015-07-01)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 79/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniające ustalony na 2015 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 81/2015 (2015-07-01)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 81/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Redakcja strony: Zarządzenia wewnętrzne 2015 archiwumRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 22075

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl