Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne 2019

Zarządzenie wewnętrzne Nr 148/2019 (2019-11-14)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 148/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Młodszego referenta do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 147/2019 (2019-11-14)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 147/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Specjalisty do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 146/2019 (2019-11-14)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 146/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Młodszego referenta do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 145/2019 (2019-11-12)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 145/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT" realizowanego w ramach projektu pod nazwą "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: (...)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 144/2019 (2019-11-06)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 144/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające ustalony na 2019 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 143/2019 (2019-11-04)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 143/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 4 listopada 2019 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 20/2017 Starosty kieleckiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Kieleckim zmienionego Zarządzeniem Nr 43/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 142/2019 (2019-11-04)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 142/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniające ustalony na 2019 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 141/2019 (2019-10-31)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 141/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pod nazwą "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie (...)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 140/2019 (2019-10-31)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 140/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 139/2019 (2019-10-31)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 139/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniające ustalony na 2019 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Redakcja strony: Zarządzenia wewnętrzne 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3611

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl