Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia Starosty Kieleckiego 2020

Zarządzenie Nr 194/2020 (2020-12-01)

Zarządzenie Nr 194/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu kieleckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 193/2020 (2020-11-27)

Zarządzenie Nr 193/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zarządzenie Nr 192/2020 (2020-11-27)

Zarządzenie Nr 192/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające ustalony na 2020r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie Nr 191/2020 (2020-11-25)

Zarządzenie Nr 191/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu internetowej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie Nr 190/2020 (2020-11-25)

Zarządzenie Nr 190/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w czasie pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie Nr 189/2020 (2020-11-24)

Zarządzenie Nr 189/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu internetowej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach

Zarządzenie Nr 188/2020 (2020-11-23)

Zarządzenie Nr 188/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego, dostawę i wdrożenie Firewall’a głównego, dostawę osprzętu do filmowania materiałów infomacyjno – promocyjnych, zakup abonamentu do symulacji biznesowych...

Zarządzenie Nr 187/2020 (2020-11-20)

Zarządzenie Nr 187/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie: ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków Starosty Kieleckiego w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zarządzenie Nr 186/2020 (2020-11-20)

Zarządzenie Nr 186/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające ustalony na 2020r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie Nr 185/2020 (2020-11-18)

Zarządzenie Nr 185/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Referatu budownictwa kubaturowego do Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kielcach tj.: ( OR-I.210.56.2020)

Redakcja strony: Zarządzenia Starosty Kieleckiego 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6585

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl