Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne 2020

Zarządzenie wewnętrzne Nr 15/2020 (2020-01-24)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 15/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2020 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 14/2020 (2020-01-24)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 14/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniające ustalony na 2020 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 13/2020 (2020-01-22)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 13/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Specjalisty do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kielcach tj.: (OR-I.210.4.2020)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 12/2020 (2020-01-22)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 12/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Referenta do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kielcach tj.: (OR-I.210.6.2020)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 11/2020 (2020-01-22)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 11/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Referenta do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kielcach tj.: (OR-I.210.5.2020)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 10/2020 (2020-01-22)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 10/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach tj.: (OR-I.210.3.2020)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 9/2020 (2020-01-22)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 9/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2020r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 8/2020 (2020-01-22)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 8/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny prac konkursowych wykonanych w ramach realizowanego programu edukacji ekologicznej dla Powiatu kieleckiego pn. "Dla Ziemi, dla siebie" w roku szkolnym 2019/2020 oraz innych związanych z edukacją ekologiczną.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 7/2020 (2020-01-22)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 7/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów informatycznych w ramach projektu (...)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2020 (2020-01-15)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Redakcja strony: Zarządzenia wewnętrzne 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 101

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl