Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Programy i strategie

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Programy i strategie [ 19 ]
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. Sprawozdanie z realizacji "Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-04-27 13:26
Jedynak Agnieszka
1.86MB
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-04-09 09:03
Czaja Joanna
3.66MB
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-03-13 08:10
Czaja Joanna
2.55MB
Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-12-01 12:47
Czaja Joanna
1.46MB
Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego Dla Ziemi, dla siebie Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego "Dla Ziemi, dla siebie"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-10-20 10:58
Czaja Joanna
3.3MB
Program Zdrowy Powiat Kielecki Program "Zdrowy Powiat Kielecki"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-10-03 11:51
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.28MB
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kieleckiego na lata 2017-2022 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kieleckiego na lata 2017-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
17-07-20 08:47
Fudali-Rogóz Małgorzata
0.94MB
Sprawozdanie z Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku Sprawozdanie z Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-04-25 09:47
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.56MB
Strategia rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Strategia rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
17-04-21 12:43
Fudali-Rogóz Małgorzata
10.96MB
Program ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 Program ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-02-09 08:18
Fudali-Rogóz Małgorzata
2.34MB
Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-12-15 12:16
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.44MB
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Kieleckiego na lata 2016 - 2020 Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Kieleckiego na lata 2016 - 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
16-12-15 12:14
Fudali-Rogóz Małgorzata
824.07KB
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kieleckim na lata 2016-2020 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kieleckim na lata 2016-2020"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
16-02-10 11:47
Fudali-Rogóz Małgorzata
879.58KB
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych w Powiecie Kieleckim na lata 2016-2018 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych w Powiecie Kieleckim na lata 2016-2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
15-12-18 08:40
Fudali-Rogóz Małgorzata
508.05KB
Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-10-30 11:10
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.4MB
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego na lata 2015-2022, w perspektywie do roku 2032. Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego na lata 2015-2022, w perspektywie do roku 2032.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
15-09-18 12:46
Fudali-Rogóz Małgorzata
226.06KB
Raport za lata 2013-2014 z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu kieleckiego - aktualizacja na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019 Raport za lata 2013-2014 z wykonania "Programu ochrony środowiska dla powiatu kieleckiego - aktualizacja na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
15-09-18 12:20
Fudali-Rogóz Małgorzata
229.19KB
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych w Powiecie Kieleckim na lata 2015-2017 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych w Powiecie Kieleckim na lata 2015-2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
15-08-14 14:06
414.44KB
Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
15-08-14 14:05
344.13KB

Redakcja strony: Programy i strategieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 782

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl