Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu 2015

Uchwała Nr 79/415/2015 (2016-02-16)

Uchwała Nr 79/415/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kieleckiemu odrębnymi ustawami na 2015 rok

Uchwała Nr 79/414/2015 (2016-02-16)

Uchwała Nr 79/414/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kieleckiemu odrębnymi ustawami na 2016 rok

Uchwała Nr 79/413/2015 (2016-02-16)

Uchwała Nr 79/413/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pośredniego budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok

Uchwała Nr 79/412/2015 (2016-02-05)

Uchwała Nr 79/412/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 r.

Uchwała Nr 79/411/2015 (2016-02-05)

Uchwała Nr 79/411/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 r.

Uchwała Nr 78/410/2015 (2016-02-05)

Uchwała Nr 78/410/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 r.

Uchwała Nr 78/409/2015 (2016-02-05)

Uchwała Nr 78/409/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektów planów finansowych powiatowych jednostek budżetowych z projektem uchwały budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 78/408/2015 (2016-02-05)

Uchwała Nr 78/408/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku zgodnie z uchwałą nr 55/266/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 9 września 2015 r.

Uchwała Nr 78/407/2015 (2016-02-05)

Uchwała Nr 78/407/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku zgodnie z uchwałą nr 30/129/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 78/406/2015 (2016-02-04)

Uchwała Nr 78/406/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku zgodnie z uchwałą nr 12/51/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

Redakcja strony: Uchwały Zarządu 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 83412

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl