Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu 2016

Uchwała Nr 143/415/2016 (2017-05-09)

Uchwała Nr 143/415/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 r.

Uchwała Nr 143/414/2016 (2017-05-09)

Uchwała Nr 143/414/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 r.

Uchwała Nr 143/413/2016 (2017-05-05)

Uchwała Nr 143/413/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie ustalenia planu pośredniego budżetu Powiatu Kieleckiego na 2017 rok.

Uchwała Nr 142/412/2016 (2017-04-25)

Uchwała Nr 142/412/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2017 r.

Uchwała Nr 142/411/2016 (2017-04-25)

Uchwała Nr 142/411/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2017-2018.

Uchwała Nr 142/410/2016 (2017-04-24)

Uchwała Nr 142/410/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 r.

Uchwała Nr 142/409/2016 (2017-04-20)

Uchwała Nr 142/409/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przetargu nieograniczonego pisemnego na wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach".

Uchwała Nr 142/408/2016 (2017-03-07)

Uchwała Nr 142/408/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

Uchwała Nr 142/407/2016 (2017-03-07)

Uchwała Nr 142/407/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Zbigniewa Wróbla z funkcji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

Uchwała Nr 141/406/2016 (2017-03-06)

Uchwała Nr 141/406/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Kieleckim i jego jednostek organizacyjnych.

Redakcja strony: Uchwały Zarządu 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 67418

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl