Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu 2017

Uchwała Nr 206/405/2017 (2018-01-25)

Uchwała Nr 206/405/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 r.

Uchwała Nr 206/404/2017 (2018-01-24)

Uchwała Nr 206/404/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 r.

Uchwała Nr 206/403/2017 (2018-01-24)

Uchwała Nr 206/403/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu pośredniego budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 205/402/2017 (2018-01-23)

Uchwała Nr 205/402/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 r.

Uchwała Nr 205/401/2017 (2018-01-22)

Uchwała Nr 205/401/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kieleckiego w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała Nr 205/400/2017 (2018-01-22)

Uchwała Nr 205/400/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kieleckiego w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała Nr 205/399/2017 (2018-01-22)

Uchwała Nr 205/399/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Uchwała Nr 204/398/2017 (2018-01-22)

Uchwała Nr 204/398/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bieliny na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku".

Uchwała Nr 204/397/2017 (2018-01-18)

Uchwała Nr 204/397/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok.

Uchwała Nr 204/396/2017 (2018-01-18)

Uchwała Nr 204/396/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2017-2028.

Redakcja strony: Uchwały Zarządu 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 62393

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl