Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu 2018

Uchwała Nr 7/27/2018 (2019-01-22)

Uchwała Nr 7/27/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 r.

Uchwała Nr 7/26/2018 (2019-01-22)

Uchwała Nr 7/26/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 r.

Uchwała Nr 7/25/2018 (2019-01-22)

Uchwała Nr 7/25/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach

Uchwała Nr 6/24/2018 (2019-01-21)

Uchwała Nr 6/24/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 r.

Uchwała Nr 6/23/2018 (2019-01-21)

Uchwała Nr 6/23/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 r.

Uchwała Nr 6/22/2018 (2019-01-21)

Uchwała Nr 6/22/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Uchwała Nr 6/21/2018 (2019-01-21)

Uchwała Nr 6/21/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie kontynuacji Programu pn.: "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności."

Uchwała Nr 5/20/2018 (2018-12-28)

Uchwała Nr 5/20/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 r.

Uchwała Nr 5/19/2018 (2018-12-28)

Uchwała Nr 5/19/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 19 grudnia 2018 r. dotycząca wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi na terenie Miasta i Gminy Morawica.

Uchwała Nr 4/18/2018 (2018-12-28)

Uchwała Nr 4/18/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2019 rok.

Redakcja strony: Uchwały Zarządu 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 47557

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl