Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu 2018

Uchwała Nr 1/6/2018 (2018-12-11)

Uchwała Nr 1/6/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 1/5/2018 (2018-12-11)

Uchwała Nr 1/5/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 r.

Uchwała Nr 1/4/2018 (2018-12-11)

Uchwała Nr 1/4/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 1/3/2018 (2018-12-11)

Uchwała Nr 1/3/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 251/347/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Uchwała Nr 1/2/2018 (2018-12-11)

Uchwała Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 253/364/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego (...).

Uchwała Nr 1/1/2018 (2018-12-11)

Uchwała Nr 1/1/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 r. dotycząca wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 126/292/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach zmienionej Uchwałą Nr 171/200/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego (...).

Uchwała Nr 258/398/2018 (2018-11-30)

Uchwała Nr 258/398/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 r.

Uchwała Nr 258/397/2018 (2018-11-30)

Uchwała Nr 258/397/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 258/396/2018 (2018-11-30)

Uchwała Nr 258/396/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej przyjęcia "Raportu z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020".

Uchwała Nr 257/395/2018 (2018-11-30)

Uchwała Nr 257/395/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

Redakcja strony: Uchwały Zarządu 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6817

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl