Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne 2018

Zarządzenie wewnętrzne Nr 145/2018 (2019-01-09)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 145/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające ustalony na 2018 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 144/2018 (2019-01-04)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 144/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 143/2018 (2019-01-04)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 143/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr 120/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 21 listopada 2018 r. dotyczącego powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyposażenia gastronomiczno - hotelowego.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 142/2018 (2019-01-04)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 142/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające ustalony na 2018 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 141/2018 (2018-12-31)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 141/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy dla Powiatowego rzecznika konsumentów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Zarządzenie wewnętrzne Nr 140/2018 (2018-12-31)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 140/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające ustalony na 2018 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 139/2018 (2018-12-29)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 139/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie opracowania dokumentacji szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 138/2018 (2018-12-29)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 138/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 137/2018 (2018-12-21)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 137/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na lata 2019 - 2021".

Zarządzenie wewnętrzne Nr 136/2018 (2018-12-21)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 136/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kielcach na 2019 rok.

Redakcja strony: Zarządzenia wewnętrzne 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 17553

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl