Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne 2018

Zarządzenie wewnętrzne Nr 131/2018 (2018-12-10)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 131/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej, zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy Ulicy Wrzosowej 44 (...)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 130/2018 (2018-12-10)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 130/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające ustalony na 2018 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 129/2018 (2018-12-10)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 129/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr 186/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Powiatu Kieleckiego i Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 128/2018 (2018-12-05)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 128/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w czasie pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 127/2018 (2018-12-05)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 127/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające ustalony na 2018 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 126/2018 (2018-12-03)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 126/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu współdziałania z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 125/2018 (2018-12-03)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 125/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 44.250 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 124/2018 (2018-12-03)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 124/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie imiennego podporządkowania członkom Zarządu Powiatu w Kielcach komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 123/2018 (2018-12-03)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 123/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 122/2018 (2018-12-03)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 122/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające ustalony na 2018 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Redakcja strony: Zarządzenia wewnętrzne 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2776

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl