Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Interpelacje i zapytania Radnych 2019 - VI kadencja

Interpelacja (2020-01-13)

Interpelacja z dnia 15 grudnia 2019 r. złożona przez Pana Józefa Szczepańczyka, Radnego Powiatu Kieleckiego.

Interpelacja (2020-01-13)

Interpelacja z dnia 15 grudnia 2019 r. złożona przez Pana Józefa Szczepańczyka, Radnego Powiatu Kieleckiego.

Interpelacja (2020-01-13)

Interpelacja z dnia 10 grudnia 2019 r. złożona przez Pana Emila Machula, Radnego Powiatu Kieleckiego.

Interpelacja (2020-01-13)

Interpelacja z dnia 12 grudnia 2019 r. złożona przez Pana Emila Machula, Radnego Powiatu Kieleckiego.

Interpelacja (2020-01-13)

Interpelacja z dnia 2 grudnia 2019 r. złożona przez Pana Andrzeja Michalskiego, Radnego Powiatu Kieleckiego.

Interpelacja (2020-01-13)

Interpelacja z dnia 22 listopada 2019 r. złożona przez Pana Krzysztofa Sobonia, Radnego Powiatu Kieleckiego.

Wniosek Komisji Rady Powiatu w Kielcach (2019-12-09)

Wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kielcach przyjęty w dniu 27 listopada 2019 r.

Wniosek Komisji Rady Powiatu w Kielcach (2019-12-09)

Wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa i Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom przyjęty w dniu 22 listopada 2019 r.

Interpelacja (2019-12-06)

Interpelacja z dnia 8 listopada 2019 r. złożona przez Pana Andrzeja Borowskiego, Radnego Powiatu Kieleckiego.

Interpelacja (2019-12-06)

Interpelacja z dnia 8 listopada 2019 r. złożona przez Pana Andrzeja Borowskiego, Radnego Powiatu Kieleckiego.

Redakcja strony: Interpelacje i zapytania Radnych 2019 - VI kadencjaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9935

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl